Næringsalliansen samlet ved en tidligere anledning. Foto: Næringsalliansen i Agder

Fornyet støtte til Næringsalliansen

06.02.2023 | Håkon A. Repstad og Tina McDougall
Næringalliansen har fått tildelt 500 000 kroner fra Agder fylkeskommune for 2023, med tilsvarende bevilgning for 2024.

- Dette er veldig gledelig. Det betyr at Næringsalliansen skal fortsette samarbeidet om felles regionale næringspolitiske saker, styrke merkevaren Agder og dra nytte av felles erfaringsutveksling, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Trond Backer.

 
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Arendal Næringsforening tok i 2020 initiativ til å samle alle næringsforeninger/-hager i fylket i en felles allianse. Dette for å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon når ut.
 
I tiden fremover skal næringsalliansen bidra til å forankre regionale satsninger i næringslivet og mobilisere flere næringslivsaktører inn i regional utvikling. Næringsalliansen skal delta i prosjekter knyttet til regionale satsinger innenfor alliansens prioriterte satsinger samt være en aktiv pådriver inn mot nasjonale aktører og media.Næringsalliansens tre strategiske satsingsområder for kommende periode:

  • Vei og infrastruktur
  • Grønne verdikjeder
  • Agders omdømme/synlighet


I søknaden utdypes valg av satsningsområder:

«Vei og infrastruktur har stor betydning for regionen, og for å få prosjekter realisert må vi holde trykket oppe. Grønne verdikjeder er viktige for å få grønne satsninger til regionen og for at Agder skal være del av det grønne skiftet. For å skape vekst og nye etableringer er vi avhengige av et positivt omdømme for regionen. Ved å lykkes på disse tre områdene vil Agder posisjonere seg som en felles bo- og arbeidsregion.»


Næringsalliansen består av følgende parter:

Arendal Næringsforening
Grimstad Næringsforening
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Sørlandsparken Næringsforening
Vennesla Næringsforening
Lister Næringsforening

Lindesnesregionens næringshage
Lister nyskaping
Pågang næringshage
Setesdal regionråd

Innoventus Sør
 
facebook