Medlemsnytt
Fv: Arnfinn Matre, tidligere majoritetseier, Tommy Esperø, administrerende direktør i Matre Maskin, Rolf Haldorsen, tidligere medeier, Carl Adam Rosenblad, konsernsjef i Concejo AB, Kjetil Kleven, administrerende direktør i Firenor International

Firenor International kjøper Matre Maskin

05.07.2024 | Lotte B. van der Male Holtskog
Firenor International, et heleid datterselskap til det svenske børsnoterte selskapet Concejo AB har inngått avtale om kjøp av teknologibedriften Matre Maskin, og styrker sin posisjon som leverandør av brannsikkehetsutstyr.
Bømlo-baserte Matre Maskin er en leverandør av spesialprodukter og systemer for aktiv brannslukking til globale kunder innen energisektoren, og har de siste årene også hatt betydelige leveranser til offshore vindkraft.

Selskapet ble etablert i 1953, og hadde i 2023 en omsetning på 77 milloner norske kroner, med et driftsresultat på 11 milloner norske kroner. Cirka 70 prosent av omsetningen gikk til eksport. Hovedleveransene er egenutviklede brann-slukkesystemer til helikopterdekk og prosessanlegg.

Firenor International, med hovedkontor i Kristiansand, er leverandør av spesialprodukter og systemer for aktiv brannbekjempelse innen det globale energimarkedet. Matre kommer til å bli videreført som et selvstendig datterselskap under eget varemerke til Firenor International. Oppkjøpet vil bli gjennomført i tredje kvartal 2024.

- Oppkjøpet av Matre Maskin utvider kundebasen, og styrker så vel tilbudsporteføljen som markedsposisjonen til Firenor International. Matre er alt i dag en viktig leverandør til Firenor, og det forventes av det vil kunne oppnås flere synergier gjennom oppkjøpet, uttaler administrerende direktør i Firenor, Kjetil Kleven.

- Selskapene kompletterer hverandre, og gjennom oppkjøpet styrkes Firenor International, gjennom øket kapasitet, kompetanse og erfaring, sier Carl Adam Rosenblad, administrerende direktør i morselskapet Concejo AB i Stockholm.

Rolf Haldorsen, som er styreleder i Matre & Co, legger til at de betrakter Firenor International som en ideell partner for fremtiden.

- Firenor, som ny, kapitalsterk eier av Matre Maskin vil de sikre selskapets videre internasjonale vekst, og bidra til å sikre og utvikle arbeidsplassene på Bømlo, sier Haldorsen.

Haldorsen selger seg nå ut av selskapet som nylig feiret 70-års industriutvikling i Brubakken på Rubbestadneset.
facebook