Medlemsnytt
Direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal. (Foto: NAV)

Bedrifter i Agder mangler 2000 ansatte

10.05.2024 | Pressemelding/NAV Agder
Bedriftene i Agder er noe mer avventende enn for ett år siden, men behovet for arbeidskraft er fortsatt stort i fylket. – Som i de senere årene er mangelen på arbeidskraft størst innen helse og sosial, sier Øyvind Vedal, direktør i NAV Agder.
Omkring 660 virksomheter i Agder har svart på NAVs årlige bedriftsundersøkelse. I år sier 16 prosent av bedriftene at de forventer flere ansatte, mens 11 prosent forventer færre ansatte i løpet av 2024. Netto forventer 5 prosent av bedriftene flere ansatte i år, mot 14 prosent i fjor. I Norge samlet forventer 12 prosent av bedriftene flere ansatte om ett år.

Agder er fylket med lavest nettoforventning til flere ansatte.

12 prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen, sier de ikke fikk ansatt den arbeidskraften de trengte. 11 prosent måtte ansette noen med lavere kompetanse enn de egentlig ønsket. Det betyr at nesten en av fire bedrifter ikke fikk tak i den kompetansen de ønsket seg. Tallene for i fjor var litt høyere.

Størst sykepleiermangel

Størst er mangelen på arbeidskraft innen helse og sosial. Her mangler over 700 ansatte. Deretter følger varehandel, bygg- og anleggsbransjen og undervisning.
Blant yrkesgruppene er det størst mangel på sykepleiere. I Agder mangler 225 sykepleiere. I tillegg mangler det 125 helsefagarbeidere og 125 sjåfører.

I de yrkene hvor det er mangel på arbeidskraft krever 55 prosent yrkesfaglig utdanning, mens 45 prosent av arbeidskraften som mangler i Agder krever høyere utdanning.

- Mangelen på arbeidskraft har gått noe ned siden i fjor. Likevel er det fremdeles vanskelig for mange å få tak i den arbeidskraften man trenger i Agder. 23 prosent av bedriftene opplever å ikke få tak i kompetansen de trenger, sier Øyvind Vedal.
 
facebook