Nytt om navn
Fra venstre: Linn Sofie Gunnarsdatter, Ida Katrine Lindevik og Gerd Jorun Tønnessen.

Ansetter tre nye advokatfullmektige

01.08.2022 | Lotte Blom van der Male
Sørlandsadvokatene har ansatt Gerd Jorun Tønnessen, Linn Sofie Gunnarsdatter og Ida Katrine Lindevik som advokatfullmektiger. De har alle tre en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.
Gerd Jorun Tønnessen

I løpet av utdanningen har Tønnessen hatt to engasjementer som trainee i to forskjellige advokatfirmaer. Hun arbeidet også som saksbehandler ved NAV Klageinstans.

Etter utdanningen begynte hun i jobb hos Statsforvalteren i Agder. Der jobbet hun ved vergemålsavdelingen og ved barnevernavdelingen.

Gjennom hennes arbeid har hun opparbeidet seg kunnskap innenfor flere ulike rettsområdet, både innenfor sivilretten og strafferetten.

Jeg synes det er veldig givende å kunne være bistandsadvokat, og å jobbe med familie- og arvespørsmål, barn og barnevern, sier hun.

Linn Sofie Gunnarsdatter

Gunnarsdatter tok først en sosionomutdannelse og arbeidet med dette i flere år før hun tok sin master i rettsvitenskap. Under studiet jobbet hun som trainee hos en advokat hvor hun fikk verdifull erfaring innenfor formueretten, særlig med insolvens, og ikke minst i selve yrket som advokat.

Etter endt studiet gikk hun rett ut i jobb hos et advokatfirma i Trøndelag. Der fikk hun særlig erfaring innenfor straff, barnefordeling, barnevern, arv og formuerett.


Ida Katrine Lindevik

Lindevik fikk muligheten til å arbeide som saksbehandler hos Jussformidlingen som del av studiet.  Siste halvår av studiet jobbet hun også som trainee i et byggesaks- og arkitektfirma, hvor hun fikk jobbe videre også etter at hun hadde oppnådd sin mastergrad.

Gjennom hennes arbeid har hun tilegnet seg erfaring innenfor flere rettsområder, særlig plan- og bygningsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og trygderett.

Starten har vært veldig spennende, med mye ansvar og stor tillitt fra kollegene mine. Jeg gleder meg veldig til å lære mye nytt og bidra med den kunnskapen jeg allerede har.
facebook