Det var god stemning, god mat og god kaffe på frokostmøte hos ASKO Agder i Lillesand. 80 medlemmer tok turen til et interessant møte hos en av Sørlandets største bedrifter målt i omsetning, på 5,5 milliarder kroner.

80 kom på første frokostmøte hos ASKO

22.04.2022 | Ragna Marie Henden
ASKO Agder inviterte - og over 80 medlemmer møtte opp til en god frokost i lokalene i Lillesand onsdag 20. april. ASKO forsyner alle sørlendinger med matvarer, både i butikker og til spisesteder. Her ble vi også servert informasjon om hvordan bedriften jobber bevisst og langsiktig for å bli klimanøytral før 2030.
Det ble servert smørbrød pyntet med blomster tilberedt av ansatte på kjøkkenet i kantina på ASKO. Det var god stemning rundt frokostbordene, med mat og kaffe, som selvsagt var av merket Evergood, som leveres av ASKO.

Bedriften kan trekke historien tilbake til 1866, hvor kaffe fra Evergood var et sentralt produkt den gang, som nå. I Norge drikker vi gjennomsnittlig 4,5 kopper kaffe hver dag, og ligger på verdenstoppen i kaffeforbruk.


ASKO Agder inviterte til en fin frokostbuffet med smørbrød tilberedet av kantineaansatte.

I dag forsyner ASKO hele Norge med mat. 80 – 90 prosent av alle varene i butikkene til Norgesgruppen leveres fra ASKO. Med 700 lastebiler på veien hver dag er ASKO også en av Norges største transportbedrifter.
 

Første møte hos hovedsamarbeidspartner

– Dette er første møte hos vår nye hovedsamarbeidspartner ASKO, og oppmøtet i dag tyder på at mange er nysgjerrige på hva som skjer i de store bygningene her i Lillesand, sa direktør Trond Backer i Næringsforeningen, som åpnet møtet med å trekke bedriftens og foreningens felles strategier om bærekraft, mangfold og inkludering som viktige for videre samarbeid.

Gunnar Kulia
Gunnar Kulia, Næringsforeningens kontakt i Lillesand, var godt fornøyd med oppslutningen også fra en rekke bedrifter i Lillesandsområdet.

Kulia orienterte om prosjektet arbeid til alle. Agder og Lillesand har en større andel mennesker utenfor arbeidsmarkedet enn gjennomsnittet ellers i landet. Lillesand med Næringsforeningen i spissen jobber for å få flere i arbeid og ut i arbeidstrening i samarbeid med NAV og bedrifter.

Fra møte hos ASKO 20.04
 

Om ASKO på Sørlandet

I forsamlingslokalet Sørlandet hos ASKO serverte direktør Jens Ove Klev en engasjerende presentasjon av ASKO Agder og ASKO Norge sammen med ledergruppen. Miljø- og klimatiltak, transport, eiendomsutvikling, mangfold og inkludering står sentralt i bedriften. Her jobbes det etter en forretningsidè om langsiktighet, og hvor alle beslutninger som tas skal være bærekraftige.


Direktør Jens Ove Klev i midten, hadde med seg flere ledere i en engasjerende og interessant presentasjon om ASKO og ikke minst satsingen på bærekraft og klimatiltak. Fra venstre: transportsjef Arild Smeby, markeds- og logistikksjef Torgny Bøhn, markedssjef servering og service Geir Magnus Ringøen, direktør Jens Ove Klev, driftssjef Morten Skilbred og rekrutterings- og opplæringsansvarlig Truls Leidland.
 

20- 25.000 skritt om dagen

I ASKO Agder jobber det 220 medarbeidere som kommer fra hele 25 land. Mangfold og inkludering står sentralt. ASKO ser etter karakter og ikke nødvendigvis karakterer ved rekruttering.

Plukkingen av varer på lagrene etter bestillinger skjer mye manuelt. «Plukkerne» som de blir kalt, håndterer gjerne 6 -700 kg og går 20 – 25.000 skritt hver dag, så her må en være i god form. Det legger også ASKO til rette for. De beste «plukkerne» er kvinner.

Gjennomsnittlig sykefravær under fire prosent i snitt gjennom året. Her satses det på gode tilbud, kombinerte oppgaver og trening for å forhindre belastningsskader.

30 prosent av omsetningen skjer i feriemåneden juli, så da er det full fart hos ASKO for å forsyne Sørlandet og feriegjester. ASKO lyser hvert år ut 80 attraktive sommerjobber.

Om sommeren leverer varer ASKO varer til Dyreparken tidlig på morgenen hver eneste dag, og kjører med el-lastebil som ikke vekker feriegjestene.
 

ASKOs ambisjon er kun fornybart

Nå vet vi at ASKO Agder har 7000 m2 solceller på taket av sine lokaler, noe som dekker 17 prosent av forbruket gjennomåret.

– Innen 2026 er målet at vi kun skal bruke fornybart drivstoff i distribusjonen vår, blant annet gjennom å ta i bruk hydrogen, elektrisitet og biogass fra bærekraftige kilder, fortalte direktør Jens Ove Klev.

Energibrønner, solceller, varmegjenvinning, vindmøller på land og til havs, lastebiler på el, gass og hydrogen, sedumtak, redusert emballasje og matavfall er tiltak i ASKO for å bli klimanøytrale til 2030.

ASKO Agder tar imot 20 tonn matavfall i uka i retur som blant annet brukes til biogassanlegg og dyrefor.
 

Verdensnyheten er hemmelig

– Vi er en fremoverlent bedrift som tenker nytt og satser gjerne først. ASKO hadde den første el-lastebilen i Norge, vi var først i verden med hydrogendrevet lastebil og nå lanserer vi snart en verdensnyhet innen transport, sa Klev, som ba forsamlingen holde tett om nyheten han presenterte.

Dere som ikke var til stede må vente til august, da det blir en nasjonal lansering av en bærekraftig verdensnyhet fra ASKO Norge.
 

ASKO video om klimasatsing

Her kan du se videoen vi fikk presentert om ASKO Norges klimasasting.
 

vbHer kan du se flere bilder fra frokostsamlingen


God steming under frokosten

Kantineansatte i ASKO
Disse tre i kantina hadde jobbet fra kl. 03.00 for å lage klar frokosten til oss. Fra venstre: May-Linda Nordli, Miriam Bendixen og Sumbla Mahmood.

Smørbrød
Lekre smørbrød til frokosten nydelig dekorert med blomster.

Kaffemuseum ASKO

Kaffe står sentralt i ASKOs historie, og her var også samlet et lite museum av historiske gjenstander.
facebook

Relaterte saker