Medlemsnytt
PSS Securitas ansetter 50-60 personer i året. Målet er at utdanningen skal bidra til gode holdninger og arbeidsmoral (Foto: Vegard Stien)

- De blir gode menneskekjennere

21.03.2024 | Pressemelding/PSS Securitas
Vekteryrket kan være veien inn på arbeidsmarkedet for mange unge mennesker. - Dette er første jobb for mange av våre ansatte, sier Daniel Hauge, avdelingsleder i PSS Securitas.
- Som ordensvekter tilegner våre ansatte seg kvalifikasjoner og egenskaper som er attraktive for de fleste arbeidsgivere. PSS Securitas lærer opp unge mennesker til å bli dyktige ansatte som er rustet for arbeidslivet, sier avdelingslederen i vekterselskapet.

PSS Securitas har over 2.500 ordensvakter over hele Norge. Agder-avdelingen har kontorer her i Kristiansand. Selskapet er ansvarlig for vakthold på mange av byens utesteder, restauranter og arrangementer.

- Vi skal blant annet ta oss av sikkerheten til over 60.000 festivaldeltagere på Palmesus i juli. Du møter oss også på Sommerbris, Sørlandets Matfestival, Skaldyrfestivalen, Sup & Stup og Heilt Propell. Våre vektere er en synlig del av bybildet, særlig på kveldstid, sier Hauge og viser til at PSS Securitas står vakthold på blant annet Harvey’s Sportsbar, Old Irish Pub, Heidi's Bier Bar, BARE Studenthus, Enten Eller, SkagenPub og SE DET.

Attraktive kvalifikasjoner

- Etter noen år som ordensvekter i PSS Securitas besitter våre ansatte mange kvalifikasjoner og egenskaper som er attraktive for ny arbeidsgiver. Når nye vektere rekrutteres ser vi etter trygge, serviceinnstilte og løsningsorienterte mennesker, forklarer Hauge.

Målet er at de nyansatte skal bli gode menneskekjennere, som enkelt leser menneskers atferd og er flink til å bedømme situasjoner. Dette læres gjennom situasjonshåndtering. I løpet av en arbeidshelg på byen møter de personer i alle aldre og sinnsstemninger.

- Våre dørvakter skal handle på en respektfull måte, selv i situasjoner der man møter personer med vanskelig og truende atferd. Disse erfaringene er svært relevante å ha med seg videre i arbeidslivet. Søker du arbeidstakere som kan håndtere stress, stå støtt i situasjoner og kan møte alle mennesker med respekt, bør du kikke i vår retning.


Grundig opplæring er en forutsetning for å lykkes i jobben og være forberedt på alt en ordensvekter kan møte i arbeidshverdagen.

Ordensvektere skal skape trivsel og god stemning rundt seg, selv i situasjoner med høyt tempo. Hauge trekker frem innslipp til et stort arrangementer der tusenvis skal sjekkes samtidig, som eksempel.

- De må holde hodet kaldt og blikket skarpt, rutiner må følges slik at alles sikkerhet ivaretas. Et godt samarbeid med både kollegaer og de feststemte er essensielt for å få til en god og effektiv prosess. Disse verktøyene kan enkelt overføres til andre stressede situasjoner de møter senere i arbeidslivet. Uansett hvilken bransje eller arbeid de skal inn i, er dette viktig lærdom som kommer ny arbeidsgiver til gode.

Grundig opplæring

Alle ordensvektere i PSS Securitas må ha bestått vekterutdanning. Tidligere kunne tilnærmet hvem som helst kalle seg vekter, men etter at "Lov om vaktvirksomhet" (vaktvirksomhetsloven) tredde i kraft stilles høye krav til både PSS Securitas og andre selskaper som tilbyr vakttjenester.

Nye ansatte lærer det de trenger å kunne for å håndtere arbeidshverdagen som ordensvekter, forklarer Hauge.

- Utdanninger er innom blant annet tolkning av lovverk, sikkerhetsplanlegging, tegn og symptomer på narkotiske stoffer og førstehjelp. Vekterutdanningen gjør dem rustet for situasjoner og dilemmaer de kommer til å møte i sin nye arbeidshverdag. Vekterutdanningen vår er grundigere enn mange tror. Den går over tre til fire uker og tar drøye 160 timer. Du kan være sikker på at alle som bærer PSS Securitas’ uniform er kvalifisert for jobben.En vekter i døra er gjerne det første som møter kundene hos ulike næringslivsaktører. 

Størst i bransjen

PSS Securitas er den største tilbyderen av ordensvektere til arrangement og utelivet i Norge i dag. Hauge forklarer at selskapet investerer mye tid og penger for å sørge for at vektere som tar utdanningen ikke bare består den faglige prøven, men også får den utvidede forståelsen av hva jobben krever av vedkommende.

- Det er dessverre useriøse aktører på markedet som ikke overholder lovverket. Det kan få konsekvenser for dem som ansetter dem, publikum på utestedet eller arrangementet og andre involverte. Vi ser svært opptatt av å bevare tryggheten for våre kunder og deres kunder. 

 
facebook