Aktuelt
Nyheten ble lansert under Arendalsuka. Fv: Eskild Stenhaug i Sparebankstiftelsen, Ingrid Michalsen, Næringsforeningen, Maria Handal, UNGC, Trond Backer i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Kim Gabrielli, fra UN Global Compact Norge, Morten Haakstad i Arendal Næringsforening og Grace Anne Solvang fra UNGC.

FN åpner tre nye lokalkontor i Agder

31.08.2023
UN Global Compact Norge og Næringsalliansen i Agder, som utgjør 11 av de største næringsforeningene- og hagene i regionen, går sammen om et bærekraftsløft på Sørlandet. Sparebankstiftelsen Sparebank Sør er hovedsponsor og har gått inn med 16,3 millioner kroner for å realisere det ambisiøse prosjektet.
Satsingen er et massivt bærekraftsløft for små- og mellomstore bedrifter i Agder. Prosjektet skal ikke erstatte eksisterende tilbud eller aktører, men sikre bredt og sterkt samarbeid med bærekraftsinitiativ i regionen. Tre personer skal ansettes i Lyngdal, Kristiansand og Arendal. Stillingsannonsene finner du her. 

— Næringsforeningene- og hagene i Agder har vist et enormt engasjement for å sikre at bedriftene i regionen blir fremtidens vinnere. Da er det helt avgjørende at vi samarbeider og at det ligger et aktivt fokus på å løfte bærekraft på agendaen. De nye kontorene i Agder gjør det mulig for oss å jobbe enda tettere på næringslivet her, sier Maria Handal, fungerende direktør for regioner i UN Global Compact Norge.

Bærekraftsjungel

Næringslivet står midt i en omfattende omstilling. Små- og mellomstore bedrifter skal navigere i en bærekraftsjungel av krav, begreper og rapportering som kan virke overveldende for den enkelte. Disse forventningene og kravene kommer både fra EU og myndigheter i Norge, som Åpenhetsloven og CSRD, men også fra kunder, forbrukere og samarbeids- og finansieringspartnere.
 
— Vi vil være en kompetansepartner og ressurs med lang erfaring fra arbeid med næringslivet internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Sammen med Næringsforeningene- og hagene skal vi oversette bærekraftsmålene til innovasjon og faktisk endring som vil lønne seg i den enkelte bedrift, fortsetter Handal.

Tydelige kontaktpunkt

Det er flere velrennomerte aktører som arbeider med bærekraft i Agder. Samtidig ønsker flere SMBer et tydeligere kontaktpunkt for bærekraftstematikk og lokale tilbud med fysisk tilstedeværelse. En undersøkelse fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, i samarbeid med Pwc, viser også kapasitetsutfordringer, mangel på kompetanse og tilgang på ressurser hos SMBer. Her vil kontorene være en kompetansepartner med regional innsikt.

— Vi skal være en region med konkurransedyktige virksomheter, og for å lykkes må bedriftene være rustet for morgendagens marked. Vi trenger et grønt løft blant bedriftene i regionen, det viser vår årlige undersøkelse av bærekraftsarbeidet i regionen. Målet med denne satsingen er et markant bærekraftsløft for små- og mellomstore bedrifter i landsdelen vår. Det er et samlet næringsliv som, gjennom Næringsalliansen, står bak denne satsingen i partnerskap med UN Global Compact, sier Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen som her representerer Næringsalliansen i Agder.                              

Finansielle muskler i ryggen

Satsningen hadde ikke vært mulig uten solid finansiell hjelp på 16,3 millioner over fire år fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. De spår en eksponentiell øking i etterspørsel fra banker og investorer om å ha rapportering og omstillingsplaner på plass. Selv om det ikke direkte berører en SMB nå så vil de bli påvirket gjennom verdikjeden og de større bedriftene de leverer til og samarbeider med.  

— det er hyggelig å få anledning til å støtte et slikt prosjekt som vil være med på og gjøre hverdagen lettere for våre små og mellomstore bedrifter i regionen. Stiftelsen har som strategi å bedre levekår på Agder og i Telemark. Her treffer det godt på strategien. En sunn klode er selve grunnlaget for gode levekår. En annen premiss er at befolkningen har en jobb å gå til. Hvis vi kan legge tilrette for at våre lokale bedrifter får et konkurransefortrinn i kampen om fremtidige oppdrag så er dette en tildeling som vil være til almen nytte for hele regionen, sier Eskild Stenhaug som er daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.Om UN Global Compact Norge
UN Global Compact (UNGC) er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. I Norge ble UN Global Compact etablert i 2019 og har 450 medlemmer. I dag er 70 av de 100 største selskapene i Norge medlemmer i tillegg til mange små og mellomstore bedrifter.


UNGC Norge har kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansund og Tromsø, og skal nå etablere kontorer i Agder. I tillegg skal organisasjonen utvide til Grenland og Kongsberg i 2024.
I dag har organisasjonen over 23 000 medlemmer i 160 land. Organisasjonen har lang erfaring med å samle og drive frem prosesser blant næringslivet, akademiske institusjoner og andre relevante aktører, som skal føre til handling for å utvikle og implementere bærekraftige løsninger.
 
facebook