Medlemsnytt

Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste AS blir Falck Helse AS

07.01.2016 | May Baagøe Broughton
Pr. 1. januar har Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste AS og Quick Care Norge AS fusjonert med Falck Healthcare Norge AS – og skifter navn til Falck Helse AS. Dette er en internfusjon etter at Falck kjøpte selskapene i 2014.
Med dette satser Falck enda bredere på bedriftshelsetjeneste, og andre forebyggende helsetjenester, også i Norge. Dette er i tråd med satsingen forøvrig i Norden, der Falck nå er den største leverandøren innenfor dette området.
- Vi skal fortsatt være «den lokale bedriftshelsetjenesten med det brede utvalget», men vil nå også kunne levere bedriftshelsetjeneste nasjonalt, sier daglig leder for bedriftshelsetjenesten Ole Kristian Lauvland.

-  Vi er stolte av å kunne levere enda bredere til våre kunder, blant annet med store nasjonale nettverk der kundene kan få psykolog eller fysikalsk behandling innen 5 virkedager uavhengig geografi, fortsetter Lauvland.

I tillegg til å levere bedriftshelsetjeneste tilbys Arbeidsrettet Rehabilitering (pr i dag i Aust-Agder), samt den målrettede nærværstjenesten Raskere Frisk – og til sist håndteres kundene til flere av de store forsikringsselskapene via Falck Helse sitt eget Rådgivingssenter. Rådgivingssenteret er bemannet med alt av relevant helsepersonell.
- Våre tverrfaglige team bidrar til redusert sykefravær hos våre kunder. Det betyr reduserte kostnader for bedriftene og bedre helse for den enkelte medarbeider. Med satsingen vi nå gjør i forhold til bedriftshelsetjeneste kan vi tilby alt bedriftene har behov for innenfor forebyggende helsetjenester, sier administrerende direktør i Falck Helse Bengt-Lasse Lund.

Pr i dag har Falck Helse kontorer i Vennesla, Kristiansand, Arendal og Oslo – i tillegg til de landsdekkende nettverkene, og gode samarbeidspartnere over hele Norge.

Fakta om selskapene:
Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste AS ble opprettet i 2002 og er en moderne offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste forankret på Sørlandet med kontorer i Arendal, Vennesla, Oslo og hovedkontor i Kristiansand. Aktiv Helse har tilbudt alt innenfor bedriftshelsetjeneste og Arbeidsrettet Rehabilitering og har nå nærmere 350 kundebedrifter fordelt på de fleste bransjer – og innenfor både offentlig og privat sektor.
Quick Care Norge AS ble opprettet i 2011 som et datterselskap til danske Quick Care A/S. Quick Care Norge har levert individuelt tilpassede og aktive ytelser for økt nærvær og redusert sykefravær til både private og offentlige samarbeidspartnere.

Falck Healthcare Norge ble opprettet i 2006 som et datterselskap til Falck Health Care Holding As. Falck Healthcare Norge har bygget opp landets største nettverk av psykologer, psykologspesialister og krisepsykologer samt et nettverk av fysikalske behandlere over hele landet, ca 1300 i tallet. Selskapet kan tilby tjenester på tvers av landegrensene i Skandinavia og ellers over store deler av verden gjennom Falcks lokale nærvær.
facebook