Fra venstre Områdebanksjef Robert Hammen, Nordea, adm dir Anita S Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og rektor Knut Gunnar Aasen, Kristiansand Katedralskole, Gimle,

90.000 kroner til «evnerike og verdige elever»

13.04.2016 | Anita S. Dietrichson
Andreas og K Ludvig Endresen legat ble stiftet i 1971 og lever i beste velgående. For 2015 var det fire tidligere elever ved KKG som fikk tildelt stipend.
I henhold til legatets vedtekter skal det bestyres og forvaltes av et legatstyre som består av den til «enhver tid fungerende rektor ved Kristiansand Katedralskole, som skal være legatstyrets formann, den til enhver tid fungerende banksjef i Kristiansands og Oplands Privatbank AS og den til enhver tid fungerende formann i Kristiansand Handelsstands Forening».

I styret for 2015 er det rektor Knut Gunnar Aasen, Kristiansand Katedralskole, Gimle, Områdebanksjef Robert Hammen, Nordea, og adm dir Anita S Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, som sitter. Legatets verdier oppbevares i Nordea Bank Norge ASA Kristiansand, som også er forretningsfører for legatet.

[caption id="attachment_5713" align="alignright" width="400"]Protokollen inneholder en flott historie. Protokollen inneholder en flott historie.[/caption]

[caption id="attachment_5712" align="alignnone" width="341"]Side 1 i protokollen fra 1971. Side 1 i protokollen fra 1971.[/caption]

Bokført total legatkapital var per 31.12.2015 på kr 2.366.311,-.

I 2015 har legatets plasserte midler gitt en avkastning på kr 83. 232,-. I 2014 var avkastningen 161.442,-. I 2014 ble det utdelt stipend på kr 41.800,-, fordelt på 2 stipendier og i 2015 besluttet styret å utdele stipendier på kr 90.000,- fordelt på 4 stipendier.

De fire som har fått tildelt midler i 2015 er :

  • Torstein Vabo, uteksaminert i 2009

  • Helene Sund Refsnes, uteksaminert i 2012

  • Tonje Sudland, uteksaminert i 2010

  • Frida Marie Feddersen, uteksaminert i 2013


Vi gratulerer disse fire og ønsker lykke til med de videre utfordringene.
facebook