Administrerende direktør Anita S. Dietrichson og styreleder Jan Willy Føreland.

88 prosent av medlemmene ønsker K5

02.06.2016 | Ingrid Michalsen
De fleste trekker fram at det er en storkommune som best kan tilby gode tjenester til befolkningen, som viktigste argument.
Næringsforeningen har bedt 681 medlemsbedrifter si hva de mener om å etablere K5; en storkommune bestående av Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne og Songdalen. Hele 89 prosent svarer at de er for K5, og svarprosenten er på 33 prosent.

- Dette viser at det er en bred støtte i næringslivet for K5, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson.

Mandag 6. juni er det folkeavstemning i Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen. Da skal folket gi sin stemme for, eller mot, en kommunesammenslåing. Meningsmålinger viser at det er svært jevnt i flere av kommunene. I undersøkelsen, som er anonym, som Næringsforeningen sendte sine medlemmer, blir flere argumenter for en sammenslåing trukket fram:

- " Vi må sørge for å bli konkurransedyktige og få effektivisert offentlige tjenester. Legg gjerne enkelte tjenester ut i regionene, slett ikke sikkert at Kristiansand alltid er beste lokasjon", svarer en.

- " Vi må alle effektivisere. Det må også den offentlige administrasjonen. Større enheter er en naturlig konsekvens. En sentralisering av tjenester er også den beste muligheten for å få høynet kompetansen til de som jobber i administrasjonen", lyder svaret fra en annen.

- " Vi må konstatere fakta: Vi er allerede i praksis ett bo - og arbeidsmarked, dette vil gi mer innflytelse på et overordnet nivå".

Flere trekker fram at Vennesla burde vært en del av pakken, slik at det ble K6.

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har hele veien vært tydelige på at de ønsker kommunesammenslåing.

- Det er det som gir best grunnlag for gode tjenester til befolkningen i hele regionen, det vil gi status som storbyregion og gir oss dermed muligheten til å søke storbymidler. I tillegg vil det gi bedre muligheter for å skape nye arbeidsplasser. Vi står midt oppe i en endring av næringslivet. Det krever stort fokus på forskning og innovasjon, og samspill mellom bedriftene, utdanningsinstitusjonene og kommunene, sier styreleder i Næringsforeningen, Jan Willy Føreland.
facebook