1, 2 mill fra næringslivet i Kristiansandsregionen

21.08.2015 | Ragna Marie Henden/ Foto: Steinar Vindsland, Fædrelandsvennen
- Engasjementet til Næringsforeningen og direktør Anita S. Dietrichson har bidratt til økt aktivitet og gode resultater for TV-aksjonen de siste årene, sa fylkesmann og leder av fylkesaksjonskomiteen Ann-Kristin Olsen i sin velkomst hjemme hos seg på Fiskåtangen.
– Ikke minst var det Anita som utfordret meg til å invitere næringslivet til en oppstart på aksjonen hjemme hos meg, og det har vært en meget god ide, sa fylkesmannen som i år leder komiteen for siste gang.

Fylkesmannsembetene i begge Agderfylkene slås sammen neste år, og Vest-Agder har da ikke lenger en egen fylkesmann.  Ann-Kristin Olsen har da ledet Vest-Agder komiteen for TV-aksjonen i  17 år.

-Næringslivet i Kristiansandsregionen har samlet økt sine bidrag til NRK TV-aksjonen fra ca 600.000 i 2013 til 900.000 i 2014, nå tar vi i og høyner målet til 1,2 mill, sa direktør for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita S. Dietrichson, i sitt innlegg og ”brainstorming” av ideer blant deltakerne. – Vi  har de siste to årene valgt NRK TV-aksjonen som vårt prosjekt, og fulgt . Kristiansand kommune som også har valgt den årlige TV-aksjonen som et fast formål i mengden av mange gode tiltak.

Dag Hareide inspirerte
Fra Oslo kom Dag Hareide, spesialrådgiver, og tidligere både styrelede r og daglig leder i Regnskogfondet. Han inspirerte forsamlingen med foredrag om regnskogen og arbeidet til Regnskogfondet, og hva pengene skal gå til. – 260 000 mill mennesker har regnskogen som sitt hjem, og over halvparten av verdens språk snakkes i regnskogen. Her lever også 50 – 80% av verdens dyre- og plantearter, fortalte Hareide. - Vi er avhengig av planter som finnes i Regnskogen, da medisiner som behandler kreft, malaria osv er utviklet på basis av virksomme planter og dyr som har sitt levested i regnskogen.

Gjennom TV-aksjonen utfordrer vi det norske folk til å bli med som ”skogvoktere” for regnskogen og støtte indianerne og en rekke lokale organisasjoner i deres arbeid for å bevare regnskogen, oppfordret Dag Hareide.

-Næringsforeningen stiller opp på Ringedugnad for TV-aksjonen 15. oktober i Kristiansand bystyresal. medlemsnytt,aktueltmer av Næringsforeningen utfordres til å delta på Ringedugnaden, og ellers ha klare støttebeløp denne dagen til et meget godt formål i klimakampen!

Mer informasjon her: www.giverstafett.no

Kontakt:
Byaksjonskoordinator for TV-aksjonen Kristiansand, Ragna Marie Henden, ragna@tvaksjonen.no

 
facebook