Odd-Arild Skonhoft (salgs- og markedsleder) og administrerende direktør Trond Backer i Næringsforeningen.

- Vi har fått mange gode innspill

14.01.2022 | Margrethe Saga
Høsten 2021 gjennomførte Moment Analyse en medlemsundersøkelse for Næringsforeningen. Administrerende direktør i Næringsforeningen, Trond Backer, påpeker viktigheten av å lytte til medlemmene.
artikkelen fortsetter under annonsen
Skal vi ta en kaffe?
- Med så mange svar får vi god innsikt i hva medlemsbedriftene ønsker seg av oss, og hvilke områder vi skal vektlegge i tiden fremover, sier han.

Salgs- og markedsleder Odd-Arild Skonhoft er svært fornøyd med svarprosenten på 40 prosent.

- Vi er veldig glad for at så mange har tatt seg tid til å besvare undersøkelsen. Det viser at medlemsbedriftene er opptatt av at vi skal fremme deres interesser på flere områder, for eksempel gjennom arrangementer og kurs. Gjennom undersøkelsen har vi fått mange gode råd og tips til hvordan vi kan gjøre en enda bedre jobb for medlemmene våre.

Arena for nettverksbygging

En del av undersøkelsen omhandlet arrangementer, og hvilke temaer bedriftene er opptatt av.

- På bakgrunn av undersøkelsen vet vi nå hva slags arrangementer de ulike bransjene ønsker seg, og hva som er viktig for dem. Det gjør at vi i større grad kan legge til rette for at alle får et faglig utbytte av medlemskapet. På topp 4 finner vi miljø/bærekraft, kommunikasjon/markedsføring/salg, administrasjon/styrearbeid/ledelse og teknologi/digitalisering. Når vi setter opp arrangementskalenderen i fremtiden er dette noe vi vil ta hensyn til, sier Skonhoft.

Han fortsetter:

- Vi ser også at nettverk er svært viktig for medlemmene, og hele 72 prosent opplyser at de er medlem for å bygge nettverk og skape nye relasjoner. En direkte konsekvens av dette er at vi har valgt å øke antall B2B-næringslivsfrokoster fra 4 til 6 i året fra 2022.

I undersøkelsen kommer det frem at 91 prosent av respondentene får informasjon om Næringsforeningens arbeid gjennom det ukentlige nyhetsbrevet.

- Dette gjør at vi ser viktigheten av at alle de ansatte i medlemsbedriftene er påmeldt nyhetsbrevet. Det kommer vi til å lage en kampanje på senere, forteller Skonhoft.

Positive endringer

Det er andre gang Næringsforeningen gjennomfører denne undersøkelsen, og fra 2020 til 2021 har totaltilfredsheten økt fra 65,6 poeng til 70,1.

- Etter forrige undersøkelse tok vi noen grep, særlig rettet inn mot onboarding av nye medlemmer, og vi ser positive resultater av dette. Nå jobber vi videre for å bli enda bedre, sier Skonhoft.

Fortsatt ønsker omtrent 20 prosent av de som har svart på undersøkelsen mer oppfølgning av Næringsforeningen.

- I 2021 startet vi med å ha enda større fokus på eksisterende medlemmer fremfor vekst i medlemsmassen, og dette arbeidet fortsetter i 2022.

Her er noen av hovedfunnene fra undersøkelsen:

  • Totaltilfredsheten totalt er på 70,1 poeng. For medlemmer som har deltatt på mer enn 5 arrangementer i 2021, er tallet på hele 83,9 poeng.

  • I Lillesand har vi cirka 90 medlemsbedrifter. Scoren på tilfredshet fra Lillesandsbedriftene er 73 poeng.

  • Særlig nye medlemmer oppgir nettverksbygging og mingling som en viktig årsak for medlemskapet.

  • Tilfredsheten med handelskammertjenesten er veldig bra, og tjenesten oppnår 81,4 poeng (11,4 poeng mer enn ved forrige undersøkelse).

  • Nye medlemmer er tilfreds med mottakelsen, og scoren har gått opp med 12,2 poeng fra 2020 til 81,6 poeng.

  • 69,1 prosent av respondentene har hatt kontakt med Næringsforeningen det siste året.

  • Nesten 1 av 5 medlemmer ønsker mer oppfølging.

  • 9 av 10 finner informasjon om arrangementer og møter via nyhetsbrev.


 
facebook

Relaterte saker