Ordfører Harald Furre snakket om sine seks første måneder i ordførerstolen, og om hva som er hovedfokus de neste månedene.

- Vi får mer økonomiske muskler av å stå sammen

19.04.2016 | Ingrid Michalsen
Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, har et klart mål som ordfører de neste månedene: Å få med Lillesand, Søgne, Songdalen og Birkenes på kommunesammeslåing.
- Vi får mer økonomiske muskler av å stå sammen. Det er rett og slett god næringspolitikk med kommunesammenslåing, sier Harald Furre, ordfører i Kristiansand (H).

Tirsdag 19. april holdt han foredrag på frokostmøte i Generalboligen for rundt 30 fremmøtte personer fra offentlig og privat sektor. Temaet var Furres seks første måneder i ordførerstolen, og hvilke viktigste politiske saker han jobber for framover. Ikke overraskende, brukte han mye tid på kommunereformen (K5).

- Dette er en unik sjanse, og det er nå vi har muligheten til å være med på å påvirke hvordan samarbeidet skal bli, og hvilke viktige lokalpolitiske saker vi skal sikre blir tatt med videre.  Nå kan vi være med å bevare skoler og andre ting som vi ønsker, med statlig overstyring får vi ikke denne kontrollen. Da er det staten som legger premissene og føringene, sier Furre.

Motvind i nabokommunene

Det pågår i disse dager en spørreundersøkelse blant folk i Lillesand, Birkenes, Søgne, Songdalen og Kristiansand om selve kommunesammenslåingen, og om hvilke eventuelle ulemper og fordeler man ser ved en sammenslåing. De fire førstnevnte kommunene har vedtatt å ha folkeavstemning om kommunesammenslåingen 6. juni i år. Furre er ærlig på at det råder en god del skepsis i Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen.

[caption id="attachment_5802" align="alignnone" width="368"]frokostmøte furre 2 Rundt 30 personer ville høre ordføreren snakke på frokostmøte tirsdag 19. april.[/caption]

- Det blåser en god del motvind i nabokommunene.  Derfor er min klare oppfordring til bedriftsledere og andre aktører i regionen: De av dere som mener dette er viktig: Stå opp, og bidra i debatten!, oppfordrer Furre.

Han viser til at kommunene i dag allerede har mye samarbeid seg i mellom.

- I dag har vi cirka 120 forskjellige interkommunale samarbeid mellom disse fem kommunene. Det er ingen god løsning. Får vi til en ny storkommune, så vil de nære tingene fortsatt besluttes lokalt. Byggesaker, samt en del andre ting.

Vil opp i elitedivisjonen

Men det er innovasjon i offentlig sektor er krevende, innrømmet ordføreren.

- Derfor må noen tørre å gå foran. Da må du ha litt størrelse og litt trøkk.

Han mener det også er et viktig poeng at K5 vil styrke Kristiansand som regionhovedstad.

- Et K5 vil bidra til at vi er i elitedivisjonen nasjonalt. Kristiansand vipper i bykampen nasjonalt, det er ofte kun de fire største som nevnes. Det samme gjelder storbytilskudd: De fire største byene får, vi er ikke med. Dette er ikke omegnskommunene så opptatt av, og det skal heller ikke være hovedmotivasjon for sammenslåingen, men en sidemotivasjon. Det gjør hele regionen mer attraktiv og skaper mer rom for utvikling.

På spørsmål om hvordan man kommuniserer utfordringene ved ikke å få til K5, var ordføreren klar på at de har en jobb å gjøre.

- Det er veldig utfordrende å kommunisere hva som skjer hvis det ikke går veien.  Men jeg undrer meg over at folk er så himla fornøyde med tingenes tilstand også. Ta kommunebarometeret, hvor man rangerer kommunene etter kvalitet og økonomi.  Birkenes og Lillesand er langt nede på listen. Her bør man se at man har mye å hente på å slå seg sammen og bli større, mener Furre, og fortsetter:

- Søgne og Songdalen ligger ganske bra an på barometeret, men når jeg hører med administrasjonene i de ulike kommunene, så er tonene klar: Samtlige rådmenn og ordførere er for K5. Så mitt råd til de som er i tvil i de andre kommunene, de burde spørre skolekontorlederen, eller leder for barnevernstjenesten: Klarer dere å levere det som kreves framover i en så liten kommune, eller vil det bli lettere i en storkommune?

 

 
facebook