Medlemsnytt
Andreas Myhre, leder for kraftforvaltning LOS Energy

– Strømprisen raste i februar

02.03.2016 | LOS Energy
Mildvær, mye vann i magasinene og høy produksjon av vindkraft gjorde at strømprisen falt kraftig i februar.
Engrosprisen for strøm i Sør-Norge endte på rekordlave 18,3 øre/kWh, Midt-Norge fikk en pris på 18,5 øre/kWh, mens Nord-Norge kunne skilte med lavest pris på 18,0 øre/kWh. Prisene for Midt- og Nord-Norge var ned 32 prosent fra januar, mens prisen i Sør-Norge falt med hele 37 prosent fra februar.

Årets februarpris var omtrent halvparten av hva den har vært i februar de siste 15 årene. Vi må helt tilbake til 2002 for å finne lavere priser for årets andre måned.

I motsetning til i januar, var det i februar ingen perioder med sprengkulde. Dermed holdt prisen seg historisk lav. Vannmagasinene i Sør-Norge har en høy fyllingsgrad, noe som gir forventninger om vedvarende og lave priser fremover.

Sol og lave temperaturer
Meteorologene varsler nå en periode med færre lavtrykk i Skandinavia. Det betyr mye sol, men også lavere temperaturer, spesielt på nattestid.

Dette setter fart i etterspørselen etter strøm til oppvarming. Dermed vil vi neppe se et ytterligere prisfall med det aller første. Markedet tror strømprisen i mars blir identisk med februar, men at prisen – som vanlig – faller ytterligere fram mot sommeren. Markedsprognosene tilsier at strømåret 2016 blir enda billigere enn det rekordbillige 2015.

Overraskelse fra Russland
Kraftprisene i Norden påvirkes av kraftprisene i resten av Europa, som igjen er påvirket av globale energipriser på kull, gass og olje. Februar bød på en historisk begivenhet i verdens energimarkeder da Russland inngikk en avtale med OPEC om å fryse oljeproduksjonen på dagens nivå. Avtalen gav imidlertid ingen respons i markedet, fordi aktørene i avtalen allerede har rekordhøy produksjon.

At Russland kan samarbeide med OPEC, er likevel noe banebrytende nytt i energimarkedene. Endringer i oljeprisen har erfaringsmessig også påvirket prisen for kull og gass, som igjen har stor innflytelse på kraftprisene. Om Putin kommer til å fortsette samarbeidet med OPEC for å få opp oljeprisen, gjenstår å se. Uansett er Russland etablert som en klam hånd over strømprisen vår.
facebook

Relaterte saker