Kronikken er skrevet av Andreas Myhre, direktør kraftforvaltning i LOS Energy. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

– Strømprisen følger oljeprisen oppover

31.05.2016 | Ingrid Michalsen
Akkurat nå er det ingenting som påvirker prisen på strøm mer enn prisen på olje. Det betyr at hendelser i Midt-Østen, Venezuela og Afrika bestemmer hva du betaler for strøm på Sørlandet.
– Selv flom og nesten-flom i flere deler av landet, som vanligvis fører til lavere strømpriser, har ikke klart å motvirke effekten av stigende oljepris. Strømprisen har fulgt med oppover, sier Andreas Myhre, direktør for krafthandel i LOS Energy.

Dårligere vanntilgang

Dermed er det slutt på årets bunnpris-rekorder. I mai havnet strømprisen på Sørlandet på 21 øre/kWh. Det er riktignok lavere enn snittprisen for mai måned de siste 14 årene, men dyrere enn mai både i fjor og i forfjor.

– Ressurssituasjonen, altså tilgangen på vann for vannkraftprodusentene, er noe dårligere enn hva vi har sett de siste årene, og derfor holder prisene seg noe sterkere i år, forklarer Myhre.

I markedet forventes det at prisene holder seg på samme nivå ut året, med mulighet for noe lavere priser i sommer. Både spotprisen og fremtidsprisene har løftet seg noe den siste måneden på grunn av høyere olje- og kullpris.

Gir stigende strømpriser
Olje og strøm er energi, men har ellers lite til felles. Likevel ser vi stor samvariasjon mellom oljepriser og strømpriser. De laveste strømprisene i år ble registrert i februar. Det samme gjelder oljeprisen. Laveste døgnpris på strøm i år ble notert 7. februar, med 14,1 øre/kWh i snitt for Norden. Knappe to uker i forveien bunnet oljeprisen ut på 27 dollar. Siden har både oljeprisen og strømprisen hatt en stigende trend.

– Vanligvis er det temperatur og nedbør som i stor grad bestemmer den nordiske strømprisen. Men overføringskabler til utlandet gjør at også kraftprisen i Nederland og Tyskland spiller inn. Mye av kraftproduksjonen i Europa er basert på kullkraft, og dermed har råvareprisene stor betydning for det europeiske prisnivået på kraft. Oljeprisen påvirker kullprisen. Derfor kan vi si at OPEC på mange måter er med på å bestemme nivået på strømprisen i Norden, forklarer Myhre.

For tiden er det mye fokus på oljeprisen, som ligger rundt 50 dollar fatet. Analytikere i inn- og utland forventer priser opp mot 60-70 dollar i løpet av året, men mange faktorer kan bidra til at oljeprisen også faller i månedene fremover.

– Om oljeprisen stiger til 70 dollar, er det stor sjanse for at vi vil se høyere strømpriser. Men vått og mildt vær utover høsten kan også kunne presse strømprisen nedover, sier Myhre.
facebook