Medlemsnytt
Yonas R. Boujar (nr tre fra høyre bak), sammen med noen av de som er med i servicekonseptet.

- Servicekonsept som skaper begeistring

12.06.2016 | May Baagøe Broughton
TPM SØR har inngått en avtale med Fjord Line, hvor de sammen har utviklet et servicekonsept som skal implementeres i hele rederiet på over 800 ansatte. 
- Konseptet har blitt utviklet med Fjord Line sine verdier sammen med mye av innholdet i TPM (Tipping point Methology)*. Det går mye på å kunne klare å forstå andre, før man forventer å bli forstått. Spesielt i situasjoner med gjester og ikke minst kommunikasjon mellom kollegaer. Dette fører til at man kan samhandle og kommunisere på en utviklende og verdiskapende måte, forteller TPM akselerator Yonas R. Boujar.

Siden oppstarten i februar har TPM SØR utdannet 15 interncoacher.  Disse er plukket ut blant Fjord Line sine egne ansatte og ledere i samråd med TPM SØR. Det er disse rollemodellene som skal formidle konseptet videre.

- Vi har jobbet intensivt med coachene siden februar og nå skal de det neste året trene og formidle dette videre gjennom å holde kurs og implementere dette på arbeidsplassen i hverdagen.

- Tilbakemeldingene har vært fantastiske. De ser virkelig verdien av det vi har jobbet med. Tipping Point metoden  har de virkelig fått øynene opp for. Vi blir glade for å se at de virkelig satser og utvikler sine egne ansatte. Her jobber det mange fantastisk gode mennesker som virkelig har den gode servicen liggende i ryggmargen. Både ledere og ansatte, sier Boujar videre.

-Vi er godt fornøyde med at Fjord Line velger oss i slike store prosesser som har blitt satt i gang. Kommer til å bli utrolig spennende å se utviklingen fremover, avslutter Boujar.

* "Tipping Point Methodology (TPM) ble utviklet basert på fremgangsmåtene til de ledere i verden som oppnår de desidert beste resultatene – uavhengig av om de leder en barnehage, egne barn, skole, bedrift, en kommune eller et konsern. Fellestrekk er at prosessene de leder når et Tipping Point i eget liv. De lever og utvikler seg videre på egen hånd. Man har trukket ut de elementene i disse ledernes atferd som har likehetstrekk og kombinert de med hverandre. Dette har ført til at fremgangsmåten til de beste ledere kan reproduseres metodisk som har ført til Tipping Point Metoden."
facebook