Tone Foss By, daglig leder for Foss Fabrikker AS.

- Ser kort og godt ingen ulemper ved K5

10.05.2016 | Ingrid Michalsen
I en mini-intervjuserie fremover spør vi bedriftsledere i Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne og Songdalen om K5. Først ut er daglig leder for Foss fabrikker AS i Birkenes, Tone Foss By.
1) Hvilke fordeler ser du, og din bedrift, ved en kommunesammenslåing?

På et overordnet nivå tror jeg vi må innstille oss på at det vil bli færre kommuner i Norge. Dette er klare politiske signaler som både denne og forrige regjering har initiert. Ut fra dette mener jeg det er positivt at noen kommuner, i vårt tilfelle K5, har tatt dette på alvor og setter seg i førersetet for å tilrettelegge for en best mulig prosess ved en fremtidig sammenslåing. Jeg har da også tillit til at våre politikere legger til rette for et aktivt og levekraftig næringsliv i en fremtidig stor kommune.

2) Hva vil en kommunesammenslåing bety for næringslivet i regionen?

Jeg opplever allerede i dag at næringslivet ikke er opptatt av kommunegrenser og samarbeider ut fra behov og interesser. Dette vil vi garantert fortsette med. Så kan det selvsagt være at en storkommune, på styringsnivå, evner å se regionen under et og på den måten sikre bedre avgjørelser for et fremtidig sterkt og levedyktig næringsliv.

3) Hvilke eventuelle ulemper ser du?

Kort og godt ingen.
facebook