Thor Einar Jacobsen, adm.direktør Max Marketing Gruppen AS, Kristiansand

- Regjeringen gir næringslivet munnkurv

06.06.2016 | Kronikk av Thor Einar Jacobsen, adm.direktør Max Marketing Gruppen AS, Kristiansand
Norge trenger flere gründere, flere arbeidsplasser og et større tilbud til våre mange unge arbeidstakere og i distrikter, hvor ledigheten er spesielt høy og alarmerende.
Norske politikere forteller hvilke utfordringer vi står ovenfor, med et stadig tøffere konkurransemarked, lavere marginer og behovet for å redusere sårbarheten olje og gass har for vårt lands fremtid.

Forslagsstillers bidrag inn mot disse utfordringene, er et nytt lovforslag (se faktaboks lenger nede i saken) som i praksis setter munnkurv på store deler av norsk næringsliv.

Det er både umusikalsk og alvorlig.

Forslaget slik det fremkommer nå vitner om et klassisk tunnelsyn og gir ingen troverdige signaler på forståelse for bransje eller konsekvenser dette vil medføre for norsk næringsliv.

Det hele virker så snevert, virkelighetsfjernt og så naivt at de fleste oppegående politikere vil åpne øynene etter konsekvensutredningen, dersom de ikke allerede har skjønt tegningen.

Dersom man skal forvente en minimumsgrad av innsyn til konsekvenser fra forslagsstiller, burde lovforslaget for lengst vært moderert og tilpasset problemstillingen forslag på generell basis forventes å ta utgangspunkt i.

Dette forslaget burde vært tuftet på presiseringer og skillet mellom useriøse og seriøse aktører. Slik man forventer av forslag til rammevilkår og slik bransjen også har argumentert for.

Skal Norge AS i fremtiden være i stand til å føre frem et norsk næringsliv som ikke i sin alminnelighet handler om olje og gass, må norske bedrifter være i stand til å utøve kundepleie, markedsføring og salgsfremstøt på en kostnadseffektiv måte.

Vi hyller nye konsepter og grundere på den ene siden (matkasser som eksempel) og vi hyller de som har turt å utfordre monopolister innenfor strøm, mobil, bredbånd osv. Men på den andre siden skal vi kutte verktøyene som har vært bakgrunnen for deres suksess.

Dette er et paradoks og mildt sagt urovekkende at forslagsstiller til de grader er så i utakt med virkeligheten for store deler av norsk næringsliv.

Vi står ovenfor store omstillinger i norsk næringsliv. Til det forventer vi et politisk Norge som legger forholdene til rette for grundere og nye næringer, samt bistå eksisterende marked i møte med nye krav og trusler.

Vi forventer også at norske politikere har fokus på å skape arbeidsplasser, ikke å legge dem ned. I verste fall kan opptil 10.000 unge arbeidstagere miste jobben med lovforslaget slik det står nå.

For å sette dette litt i perspektiv, ser vi hvilken enorm mediedekning og rabalder 1000 arbeidsplasser på Rygge nå medfører. Dette er en tiendedel av konsekvensene for callcenter-bransjen (eksternt og internt) står ovenfor dersom forslaget skulle gå gjennom.

Samspill, nærvær og tilrettelegging bør stå sentralt mellom det offentlige og private næringsliv i å møte utfordringene vi står ovenfor.

Det siste norsk næringsliv nå trenger er munnkurv.

Bokstavelig talt.

FAKTABOKS:

Regjering har fremmet et forslag til innstramming i markedsføringsloven som kan få store konsekvenser for hvorledes en bedrift kan opprettholde kontakt med sine kunder.

Ifølge forslaget må bedriften innhente forhånds-godkjenning fra kunden dersom bedriften ønsker å ringe til kunden. (Dette gjelder ikke i bedriftsmarkedet eller humanitært.)

I praksis vil da en bank ikke kunne ta kontakt med en kunde på telefonen før en godkjenning fra kunden er innhentet. Tilsvarende i forsikring, bil, avisabonnement osv.

Anslag viser at en slik praksis vil bety en dramatisk reduksjon i ansatte innen kundeservice og telefonsalg. En forhåndsgodkjenning vil medføre en ekstrakostnad på nesten 5 milliarder kroner for norsk næringsliv og setter titusenvis av arbeidsplasser i fare.
facebook