SPENN
Camilla Nordahl Bang, kommunikasjonsrådgiver og tekstforfatter i
Aptum Kommunikasjon

- Passer oppgaven å etablere og utvikle en bedrift for alle?

28.04.2016 | Camilla Nordahl-Bang, Kommunikasjonsrådgiver og tekstforfatter i Aptum Kommunikasjon
«Testen viser at du scorer høyt i kategorien optimisme; betyr det at du kan ha problemer med å forstå alvoret i en krisesituasjon?» HR-sjefen så på meg; rolig, avventende.
Jeg har opplevd tre spesielt intense jobbintervjuer i løpet av cirka 20 år i arbeidslivet. Det første var hos skoleinspektøren som viste meg skuffen med konfiskerte våpen – kniver og pinner – før jeg ble hyret som lærervikar. Så var det intervjuet da jeg ble bedt om å lage en reklamekampanje for en kristen utviklingsorganisasjon, og idéskissen min, som skulle forestille en «tommel opp», så ut som et kneisende, mannlig kjønnsorgan.

Det mest lærerike var i forbindelse med en jobb jeg ikke fikk, hvor første- og andregangsintervjuet innebar oppgaveløsing, diskusjon av besvarelse og personlighetstesting. Det var her at egenskapen optimistisk – i kombinasjon med øvrige karaktertrekk og kompetanseprofil – skapte usikkerhet i ansettelseskomiteen.

Med kraftig nedbemanning i oljesektoren og tilstøtende bransjer, har mange flinke folk mistet jobben. Akkurat nå er kanskje noen av dem midt i en intervjuprosess. Andre vurderer å starte for seg selv. Næringslivet og politikerne tror i
hvert fall på en markant økning av gründervirksomheter i regionen; at nød vil lære naken kvinne å spinne forretningsideer.

Det kan godt være. Men passer oppgaven å etablere og utvikle en bedrift for alle? I 2014 utførte amerikanske Gallup en studie av tusen suksessrike gründere for å finne ut hvilke personlighetstrekk som kjennetegner dem. Funnene ble presentert i magasinet Forbes:

1) Forretningssans – man tar beslutninger ut fra muligheten for profitt.

2) Selvtillit – man kjenner seg selv og kan lese andre.

3) Kreativitet – man forstår hvordan et eksisterende produkt kan bli enda bedre.

Når dette kombineres med risikovilje, besluttsomhet, evne til nettverksbygging og overbevisningsevne begynner det å tegne seg en form som passer enkelte jeg kjenner, men ikke majoriteten. Grovt generalisert: Noen finner på, andre passer på. Det viktigste er ikke kategorien, men å vite hvilken man tilhører. Ære være gründerne, de er skjelettet i samfunnet. Vi andre, kjøttet på beinet, må fremdeles gjøre våre hoser grønne for å få innpass hos en arbeidsgiver. Noen ganger matcher bedriftens og egne behov hverandre, andre ganger ikke. Som dokumentert optimist har jeg imidlertid sterk tro på at dette har en tendens til å ordne seg. I hvert fall hvis man er bevisst på hva man kan og ikke kan, har litt tålmodighet og vet omtrent hvor man vil.
facebook