Hennig-Olsen Is har jobbet strategisk og målrettet med å bli en bedrift som er gode på mangfold og likeverd. - Ulikhetene har blitt en styrke for bedriften, sier Jan-Erik Narvesen, HR-direktør i Hennig-Olsen Is. Foto: Kjell Inge Søreide/Hennig-Olsen Is

- Mangfoldet gir oss et konkurransefortrinn

07.04.2016 | Ingrid Michalsen
I Hennig-Olsen Is har de jobbet systematisk med likestilling og mangfold i flere år. Det har gitt resultater.
Nå trekkes bedriften fram som et foregangeksempel innen arbeidet med mangfold og likestilling i en fersk rapport utarbeidet av Accenture for Seema. Saken er også omtalt hos NRK Sørlandet.

Hennig-Olsen IS betegnes som en "foregangsbedrift innen mangfoldsarbeid" i rapporten. Administrerende direktør hos iskremprodusenten, Paal Hennig-Olsen, sier at arbeidet med å bli en inkluderende arbeidsplass handler om mer enn å bare telle de ansatte.

Bort fra tellekultur

- "Vi skal i tillegg til å telle, også begynne å bruke mangfoldet, slik at det gir enda bedre resultater på bunnlinjen",  sier han i rapporten.

Til sammen 70 bedrifter, fra fem kommuner, utgjør datagrunnlaget for resultatene i rapporten. Åtte av ni bedrifter som er spurt i undersøkelsen, sier de fokuserer på å telle antallet kvinner og nasjonaliteter i bedriften, men svært sjelden presenteres konkrete mål for ønsket utvikling.

[caption id="attachment_5621" align="alignleft" width="405"]jan-erik-narvesen_ HR-direktør i Hennig-Olsen Is, Jan-Erik Narvesen[/caption]

Det har de hos Hennig-Olsen IS. Ifølge HR-direktør i bedriften, Jan-Erik Narvesen, kommer de gode resultatene av at de har de jobbet med tematikken i flere år, og at de har hatt konkrete tiltak og tydelige mål.

- Dette er egentlig ikke vanskelig. Det handler om å ha en bevissthet rundt det. I ledergruppen vår er vi i dag 50/50 kvinner og menn. Det handler ikke om kvotering, men vi har utrolig mange dyktige kvinner og menn i bedriften, og det handler om å ta ut potensialet fra hele massen. I tillegg har vi hatt en bevissthet rundt dette i intervjuprosessene våre. Det handler om ikke å gå i fellen med å ansette folk som ligner en selv, forklarer Narvesen.

Han sier de bruker begrepene mangfold og likeverd.

- Likestilling blir ofte bare forbundet med kjønn, likeverd rommer mye mer, mener han.

Deltar på seminar i Generalboligen

HR-direktøren kommer til Næringsforeningens lanseringsseminar for pilotprosjektet "Likestilt arbeidsliv" onsdag 13. april for å delta i en panelsamtale om temaet.

Narvesen startet i Hennig-Olsen Is i 1997, og sier det da var store skjevheter innen blant annet likelønn i bedriften.

- Den daværende kontorsjefen styrte det meste innen kultur og organisasjon, og han hadde lagt opp til et skjevt lønnsystem mellom lager og produksjon. På lageret jobbet det bare menn, mens det var blandet i produksjonen. I utgangspunktet lå disse to på samme tariff, men de på lager hadde fem kroner mer i timen. Da jeg spurte hvorfor, lød svaret fra kontorsjefen at på lageret jobbet det menn, og de hadde forsørgeransvar i familien. Og dette var i 1997, det er ikke så lenge siden, understreker Narvesen.

- Noen mener kanskje at det vil gå seg til naturlig over tid?

- Vil man ha en endring, så må man definitivt jobbe aktivt for det. Man må ha konkrete tiltak, og det må være forankret i ledelsen, skal du oppnå resultater. Vi startet å jobbe systematisk med dette allerede på slutten av 90-tallet., da innførte vi en likestillingsavtale i bedriften, forteller Narvesen.

Kontinuerlig arbeid

Han mener det er viktig at ledelsen bestemmer seg for hvilke verdier de ønsker å ha i bedriften.

- Hva er det vi ledere er opptatt av og hvilket fokus ønsker vi å ha? Personlig har det vært viktig for meg å sette fokus på disse områdene, med ønske om å skape stor takhøyde, mer toleranse og en bedre arbeidsplass, sier Narvesen, som understreker at de har jobbet tett med de ansatte om dette.

- Vi i ledelsen skal ikke ta all æren for dette, klubben og de ansatte har også satt tema på dagsorden. Dette er et prosjekt vi har jobbet sammen om.

HR-direktøren mener økt mangfold og likestilling har gitt dem et konkurransefortrinn.

- Vi har et godt omdømme, og det er mye takket være at vi oppfattes som en inkluderende bedrift. Dette også på folks oppfatning av produktene våre. Så må jeg legge til at dette er noe vi jobber med kontinuerlig, vi er ikke i mål.

- Hvordan jobber dere med dette i dag?

- Vi ser på hvordan vi kan bruke mangfoldet i våre innovasjonsprosesser. Det handler om hvordan vi kan trekke inn mennesker med ulik bakgrunn når vi skal utvikle produktene våre. Markedet er mye mer sammensatt nå enn for 15 år siden, derfor er mangfoldet vårt en klar styrke, poengterer Narvesen.

PS! 20. mai kommer Loveleen Brenna fra Seema til fredagslunsj i næringsforeningen for å snakke om mangfold på arbeidsplassen - og hvordan det er god business.
facebook

Relaterte saker