Næringsminister Monica Mæland (H) oppfordrer til å møte utfordringene i norsk arbeidsliv på en offensiv måte. - Vi må omstille oss. DIgitaliseringen og ny teknologi skaper nye muligheter i norsk arbeidsmarked. De mulighetene må vi gripe, sa ministeren under Agderkonferansen 2016. I bakgrunnen skimtes ordfører i Kristiansand, Harald Furre.

- Krevende tider, men Sørlandet har kultur på innovasjon

26.01.2016 | Ingrid Michalsen
Næringsminister Monica Mæland vil på ingen måte svartmale situasjonen i arbeidsmarkedet på Sørlandet. Hun sier landsdelen har kultur for innovasjon og utvikling.
- Vi har sterke kompetansemiljøer her i sør, og landsdelen har kultur for innovasjon og utvikling.  Vi vet at store miljøer her nede jobber med grønne skifter.  Elkem Solar er et godt eksempel. De utvikler silisium ved å bruke en fjerdedel av energien sammenlignet med det man bruker i tradisjonell produksjon. De har tatt veldig mange viktige skritt i riktig retning.

Det sa næringsminister Monica Mæland (H) fra scenen på Kilden under Agderkonferansen 2016. I foredraget "Slik skaper vi de nye jobbene" pekte hun på hvordan man nå må se nye muligheter i et stadig tøffere arbeidsmarked.

Må tenke nytt

- Vi trenger flere bein å stå på. Jeg skal ut til National Oilwell Varco senere i dag. De har gått gjennom omfattende nedskjæringer den siste tiden. Og det klart situasjonen er vanskelig, det er snakk om enkeltpersoner og familier som plutselig blir rammet. Dette er personer med høy kompetanse, og denne kompetansen må vi sørge for å benytte, påpekte Mæland, og fortsatte:

-  Men den økonomiske situasjonen tvinger oss til å tenke nytt. Når oljeprisen har gått fra over 100 til under 30 dollar fatet, så får det store konsekvenser. Olje- og gassindustrien har vært dominerende i mange år, den kommer fortsatt til å være viktig i mange år framover, men vi må omstille oss. Den nye delingsøkonomien utfordrer oss, men vi kan ikke stoppe opp, vi må være offensive og ta grep. Det gjør regjeringen, uttalte Mæland.

Fire satsingsområder

Hun pekte særlig på fire områder som regjeringen setter inn støtet: Skattelette for næringslivet, samferdsel, forenkling av lover og regler og kunnskap, forskning og innovasjon.

- Målet er å skape sysselsetting. Da må vi ha et skattenivå som harmoniserer med de land vi konkurrerer mot, vi må jobbe for å skape vekst i konkurranseutsatte bransjer. Så er det behov for mer vei og bane, og det bør skje fort. Dette punktet er en gjenganger fra veldig mange bedrifter jeg besøker, forklarte Mæland.

- Når det gjelder forskning og innovasjon, så nærmer vi oss nå målet om å bruke én prosent av BNP (32,5 milliarder kroner)  på forskning og utvikling. Og for hver krone forskningsrådet gir, så bruker bedriften to kroner, som igjen skaper ytterligere vekst, forklarte Mæland.

Nye muligheter

Næringsministeren sier måten vi jobber på kommer til å endre seg dramatisk.

- Utviklingen vi ser, som går veldig fort, den gir oss noen utfordringer.  Men vi har en variert og fleksibel arbeidsstyrke. På mange måter er vi i front på utviklingen.  I tillegg åpner den svake kronen for investeringer. Vi ser også at bedrifter flytter produksjonen hjem, fra Kina til Norge. Det er også viktig å huske på at i sektorer, som blant annet fisk, oppdrett og reiseliv, så går det bra.  Vi må ikke svartmale situasjonen, minnet Mæland om.

Hun jobber for tiden med en industrimelding, som skal ta for seg hvordan Norge fortsatt kan være en stolt industrinasjon.

- Vi står overfor en re-industrialisering i Norge. Da må vi ha en moderne politikk. Digitalisering og ny teknologi gir mange spennende muligheter, og i arbeidet med denne meldingen er jeg helt avhengig av gode innspill fra bedriftene, fagmiljøet og bransjen. På den måten skal vi skape en aktiv politikk som møter morgendagens utfordringer, uttalte Mæland.
facebook

Relaterte saker