- Halvér antall kommuner, eller dropp hele reformen

14.08.2015 | Anne Marit Thomassen/ Foto: Bjørnar Eidsmo, NHO
Administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO er klar på at regjeringen må ha en ambisjon om hva de vil oppnå med en kommunesammenslåing, ikke bare se hva de får til.

– Om vi ikke klarer å halvere antallet norske kommuner, er det bedre å ikke gjøre noen ting, sa administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO under et debattmøte i Arendal torsdag.

Debatten arrangert av Akademikerne og NHO handlet om ingen reform er bedre enn en svak reform.

– Det verste som kan skje er at dette blir en tullereform. Politikerne må lytte til befolkningen og ta innspillene fra næringslivet på alvor, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, som også etterlyser klare sentrale krav til reformen.

- Jeg er mer optimist enn skeptiker til kommunereformen. Det er viktig med sammenslåing av kommuner for å løse oppgaver og levere gode kommunale tjenester. Med god politisk beslutningsevne i kommunene vil tiden fram til våren 2016 være tilstrekkelig for å finne gode løsninger, sier Paul Chaffey, statssekretær i kommunal og moderniseringsdepartementet.

Chaffey kommenterte også senere i debatten at det er vanskelig å tallfeste et antall kommuner Norge bør ha da landet har store forskjeller i demografi, samarbeidsformer og areal. Beslutningene må også forankres i kommunestyrene.

Geir Vinsand, partner i NIVI Analyse, tegner et bilde av reformen på Sørlandet med mange forvirrende og usannsynlige utredninger og forslag til løsninger.

- Vedtakene i de forskjellige kommunestyrene er sprikende og ikke alltid like innovative og fremtidsrettede, sier Vinsand.

Ordførerdebatt
Et panel av ordførere og ordførerkandidater på Sørlandet kommenterte deretter kommunesammenslåingen.

- Grimstad kommune har vedtatt at vi ikke ønsker sammenslåing med andre kommuner. Vi samarbeider på mange områder med Arendal. Grimstad er en forholdsvis stor kommune og vi har ikke noen definert nytte av en sammenslåing med andre kommuner, sier Hans Antonsen, ordfører i Grimstad.

- Det blir ingen reform hvis ikke de to store partiene i Kristiansand blir enige. Kristiansand må tale med en tunge og tilnærme seg på en fornuftig måte og lytte til de små kommunene rundt oss og forstå deres behov, sier ordførerkandidat i Kristiansand Mette Gundersen.

- Stortinget og regjeringen burde stille krav og være mer tydelige på hvordan reformen skulle være. Det er en stor prosess med sammenslåing og vi etterlyser kunnskapsbaserte fakta vi kan fremlegge for innbyggerne, da ville både næringslivet og innbyggerne vært mer positive. En reform må gjøres grundig når det først gjøres. Kompetansemiljøer i kommunen er viktig, små kommuner kan ikke tilby like gode kommunale tjenester på alle fagfelt, det har vært erkjent de siste 20 årene, sier ordfører i Songdalen Johnny Greibesland.

facebook