SPENN
Kristiansand, mai 2014
Portrettbilder av konsernsjef Tom Nysted, fotografert i Kristiansand på Kraftsenteret.

– Fornybart blir viktigere enn oljen

29.11.2015 | Arne Roger Janse, foto: Kjell Inge Søreide
Ingenting synes å være som før. Heller ikke i kraftbransjen. Det liker konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi svært godt.
- Jeg kan ikke tenke meg et område som er så utfordrende, spennende og dynamisk som kraftbransjen. Mye kommer til å endre seg de neste årene. Det vil åpne seg nye forretningsmuligheter og skapes mange nye arbeidsplasser innen fornybar energi. Vi har endringsvillige og dyktige medarbeidere som er klare for å håndtere utfordringene vi står overfor, sier Nysted.

Han er nettopp tilbake fra California der han besøkte husholdninger som produserer mer strøm enn de forbruker. Overskuddsenergien leveres til strømnettet.

– Dette ser vi også noen steder i Europa, og vi vet det vil komme til Norge. Det vil endre mye, ikke bare bransjen vår, men hele samfunnsstrukturen, sier Nysted.

Han leder et konsern som rommer Norges fjerde største kraftprodusent, Norges tredje største nettselskap og Norges største Strømleverandør i bedriftsmarkedet (LOS Energy).

– Likevel er vi for små til å møte morgendagens utfordringer. Bransjestrukturen er preget av hundre år lange tradisjoner. Vi trenger større enheter med større økonomiske muskler, og med mer spesialisert kompetanse, ikke minst innen digitalisering og kommunikasjonsløsninger inn mot kundene.

– Jeg er overbevist om at fremtiden ligger der, sier Nysted.

Lave strømpriser
Nåtiden preges av rekordlave priser på det som i alle år har vært Agder Energis hovedprodukt: Elektrisk kraft. Strømprisen er helt avgjørende for hvor store overskudd konsernet leverer. Akkurat nå er prisen på det laveste nivået

på 15 år og fremtidsutsiktene labre. Dermed ligger det an til magrere resultater og tilsvarende reduserte utbytter til eierne; de 30 kommunene på Sørlandet og Statkraft.

– Vi er i en bølgedal, men det grønne skiftet kommer for fullt og Agder Energi er i det lange perspektivet solid plassert i en vinnende industri. Jeg er overbevist om at fornybar energi vil bli vel så verdifull for Norge som det oljen har vært. Her er flere utvekslingskabler til kontinentet og Storbritannia helt avgjørende, sier Nysted.

10 år ved roret
Til sommeren har Nysted vært toppsjef i Agder Energi i 10 år. De siste 25 årene har han og kona bodd i Risør, en by Nysted aldri har jobbet i. Arbeidspendling har vært en del av familielivet.

Hver mandag kjører han til Agder Energis hovedkontor i Kristiansand. Han jobber lange dager og bor i en leilighet i sentrum. Fredag ettermiddag kjører han tilbake til Risør.

– Ansatte har etter hvert skjønt at de møter en sur konsernsjef om de legger viktige møter til sen fredag ettermiddag, sier Nysted med sitt sedvanlige smil, som denne gangen ikke klarer å skjule et visst alvor.

Når konsernsjefen først har fri bruker han gjerne tiden på seiling og friluftsliv. Han konkurrerer i den «rojale» 5,5 meters klassen, der to norske konger har vunnet VM-gull. Nysteds mannskap på «Gold Fox» består av svigersønnen og en kamerat fra Holland.

I 2015 ble det ikke tid til mer enn to internasjonale regattaer for trioen, som likevel klarte en 17. plass i VM.

– Jeg tenker ikke på noe annet enn seiling når jeg seiler. Jeg kobler helt ut og lever i en boble fra vi starter regattaen til vi reiser hjem igjen, sier Nysted.

Medvind på jobb
På jobb gleder konsernsjefen seg over sterk medvind for fornybar energi. Veksten har vært sterkere enn hva de fleste – også det internasjonale energibyrået – har forutsett. Agder Energi har bidratt til utviklingen ved å bygge nye vannkraftverk i Bykle og Iveland de siste årene.

– Vi må produsere så mye fornybar energi vi bare kan for å erstatte fossil energi i Norge og utlandet. Vi sitter på en ressurs i denne landsdelen som er helt unik. Det mest verdifulle vi har er en stor andel magasiner som gjør det mulig å regulere kraftproduksjonen. Kombinert med flere kabler til utlandet, gir det landsdelen et fantastisk utgangspunkt, sier Nysted.
facebook