- Det er viktig å se på hvilke muligheter denne tiden gir oss

17.04.2020 | Margrethe Saga
Advokatfirma Tofte satser for fullt under koronakrisen, og mener krisen har hjulpet dem til å ta et stort sprang inn i fremtiden.
artikkelen fortsetter under annonsen
Skal vi ta en kaffe?
Elisabeth Slettedal er daglig leder i Advokatfirma Tofte, en av Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere.

1. Hvordan rammes Advokatfirma Tofte av koronakrisen?

Vi bestemte oss tidlig for å være synlige og fullt operative under denne krisen. Det er mer enn noen gang viktig at våre kunder og samarbeidspartnere har trygghet for at vi er der sammen med dem. Du kan si det slik at vi har tatt et strategisk valg om ikke å bremse, men i stedet «trykke på gassen»!

Konkret var vi tidlig i dialog med våre næringspartnere og tilbød dem vår kompetanse, blant annet gjennom kurs og webinarer. I tillegg har vi jevnlig lagt ut informasjon og artikler om juridiske problemstillinger i sosiale medier som bør ha interesse for spesielt næringslivet.

I tillegg må nevnes at krisen også har hjulpet oss i Tofte med å ta et stort sprang inn i fremtiden – og den har paradoksalt nok spart oss for planlagte strategidiskusjoner om digitalisering. I løpet av svært få dager var advokatene fullt operative med hjemmekontor og avholdt både interne og eksterne digitale møter over Skype/Teams. Et av møterommene våre er dessuten nå gjort om til et «studio» for deltagelse i mer formelle rettsmøter, som vi ser blir mer og mer aktuelt i tiden som kommer. Når domstolene og fylkesnemndene nå i større grad er klare for å avvikle rettsmøter som videobaserte fjernmøter og så videre har vi på kort tid beveget oss inn i en digitalisert verden betydelig raskere enn noen av oss forventet.

2. Hvordan utfordres du som leder i disse dager?

Jeg hadde min første arbeidsdag 1. april og du kan vel si det slik at jeg fikk en ilddåp ved å starte opp midt i korona-krisen. Advokatfirma Tofte valgte lenge fø krisen å gjøre noen organisatoriske og administrative tiltak for ytterligere å profesjonalisere den administrative driftsdelen i virksomheten. I tillegg til ledelsen av det administrative, som økonomi, rapportering og personalforhold, skal jeg ha medansvar for å utvikle Tofte som et moderne og fremtidsrettet advokatfirma. Det har vært noe utfordrende å starte dette arbeidet når man ikke får «samlet gjengen», men da må man bare snu seg rundt å tenke kreativt å samle gjengen på andre måter. Sånn sett har kanskje denne tiden gitt meg litt drahjelp til å endre advokatenes tankesett og endringsvilje noe raskere enn forventet. Det er viktig for meg at alle føler seg ivaretatt både av hensyn til smittevern og at de opplever et fellesskap selv om de jobber hjemme.

3. Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene av krisen, både for bedriften og samfunnet?

Vi har stor tro på at vi skal opprettholde og videreutvikle driften blant annet ved å være i dialog med våre relasjoner, og at vi i tillegg får nye relasjoner ved å være tilgjengelige, raskt allokere våre ressurser ved behov og vise vår kompetanse på alle fagområder. I tillegg har krisen vist oss at det er mulig å jobbe godt innenfor de digitale rom. Når det kommer til de langsiktige konsekvensene for samfunnet så har det mange aspekter med seg. Det gjelder både det økonomiske for næringslivet og de private, like mye som det sosiale aspektet for mennesker i alle aldre og situasjoner. Jeg tror det kan komme noe godt ut av at vi alle måtte stoppe opp og ta utgangspunkt i egen situasjon både på jobb og privat, samtidig som det vil ramme mange uskyldige, og det er synd. Jeg tror det er viktig at vi både som bedrift og mennesker ser på hvilke muligheter denne tiden gir oss, og ikke bare har fokus på de negative konsekvensene.

4. Hva mener du om myndighetenes tiltak så langt. Har de truffet godt?

Jeg opplever at myndighetene var tidlig ute med å kommunisere at det ville komme hjelpepakker, det var viktig for å roe panikken som enkelte kunne kjenne på. Med tanke på endring av regler rundt permittering og dagpenger så har myndighetene gjort en god jobb slik at de som permitteres ikke blir rammet like hardt som normalt, det har vært viktig for mange! Videre virker det så langt som de har laget gode løsninger for næringslivet med garantiordninger, kontantstøtte og lignende. Det blir spennende å se hvor gode og hvor avgjørende disse tiltakene blir når de har vært gjeldene en stund. Det virker som tiltakene har truffet godt, men det vil nok gå litt tid før man kan oppsummere effekten av dem.

5. Er det noe som har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

Jeg opplever at samfunnet tar ansvar SAMMEN! Korona er rettferdig i den forstand at den rammer oss likt med tanke på smitteverntiltakene. Jeg opplever at folk er mer kreative, ser muligheter, tilbringer mer tid med sine nærmeste, og mange gjør hyggelige ting sammen som man ellers ikke har tid til, eller prioriterer i en travel hverdag. I tillegg til dette har det vært en positiv opplevelse for meg å begynne i ny jobb i denne tiden. Jeg var spent på hvordan det ville bli, men jeg møter en organisasjon som velger å se muligheter og det er jeg stolt av å være en del av!

6. Hvordan kobler du av?

Frisk luft, mosjon og tid sammen med venner og familie, det er den beste avkoblingen for meg! I tillegg er jeg glad i å lese, og jeg håper jeg at det ikke blir så alt for lenge til man kan glede seg til en ferie utenlands igjen. Jeg har fått et par reiser avlyst i denne perioden, så jeg gleder meg til at noe kan bookes på ny. I mellomtiden skal jeg koble av med en fin Norgesferie i år.
facebook

Relaterte saker