Johnny Greibesland, ordfører i Songdalen, og daglig leder i Knutepunkt Sør, Kristian Råmunddal gjestet fredagslunsjen i Næringsforeningen fredag 19. februar.

- Det er nå den virkelige jobben begynner

19.02.2016 | Ingrid Michalsen
- Det har vært en stor og viktig og spennende jobb. Nå blir det opp til befolkningen å ta stilling til dette.
Det sier ordfører i Songdalen, Johnny Greibesland, under foredraget om intensjonsavtalen om Nye Kristiansand på Næringsforeningens fredagslunsj.

- Det har vært en stor jobb og en veldig spennende jobb. Vi har kjørt en åpen prosess, mediene har fulgt oss hele veien, ingen møter har vært lukket. Og det har vært en fordel, vi har fått delt informasjonen fortløpende, påpeker Greibesland.

Torsdag signerte de fem ordførerne i Kristiansand, Songdalen, Søgne, Birkenes og Lillesand intensjonsavtalen om K5, eller Nye Kristiansand - som blir navnet på den nye kommunen fram til 2020.

- Det er nå arbeidet begynner. Lykkes vi med å få folk med, så blir det en stor kommune med 10.000 ansatte og 120.000 innbyggere. Det blir den femte største kommunen i Norge. Signalene fra næringslivet her i regionen er at de vil ha færre kommuner her, fordi vi ligger så tett. Jeg kan for eksempel  nå tre rådhus på tre minutt, Søgne, Songdalen og Kristiansand. Det er ingen avstand, og det er godt grunnlag for å samle kommuner, påpeker Greibesland.

Folkeavstemninger og spørreundersøkelser

Nå skal intensjonsavtalen ut på høring i kommunene og det skal gjennomføres spørreundersøkelser. Fire av kommunene skal i tillegg ha folkeavstemning. Et endelig vedtak skal foreligge i kommunene innen 30.06.16.

Kristian Råmunddal, daglig leder i Knutepunkt Sør, understreker at det er nå det virkelige arbeidet begynner. Råmunddal har spilt en sentral rolle i arbeidet med intensjonsavtalen.

- Det har vært utrolig viktig for oss å finne en modell som sikrer en grad av lokalt selvstyre. Lokal identitet er viktig, Lillesand skal fortsatt hete Lillesand. I tillegg er det viktig å understreke at vi skal sikre at tjenester som innbyggerne er avhengig av å ha der de bor, fortsatt skal være der - også i den nye kommunen. Men vi vil få en effektivisering på de områder hvor man trenger å samle større fagmiljøer, forklarer Råmunddal.

Avgjøres i juni

Som ikke la skjul på at de trenger alle krefter med seg for å gjennomføre kommunesammenslåingen.

- Vi trenger alle krefter med oss for å få landet dette, og nå er tiden inne for å trykke til.  Nå og fram til juni. Vi må vise hvorfor det er viktig. Avtalen er der, nå trenger vi forankring i befolkningen i næringslivet, i alle deler av samfunnet, understreker Råmmunddal.
facebook