SPENN
Redaktør av Spenn, Ingrid Michalsen.

- Det er i krisetider at evnen til å skape noe nytt er størst

19.04.2016 | LEDER SPENN
Jeg har alltid beundret de som våger å satse på egenhånd. De som bygger opp noe helt selv. Et produkt som letter hverdagen for folk, eller som bidrar til et bedre klima. De som skaper nye arbeidsplasser, og våger å tenke stort – langt ut over landets grenser.

Men det koster å være gründer. Skal du lykkes, må du ha evne til å tenke langsiktig, tåle mye motgang, inneha en god dose tålmodighet og ikke så rent lite optimisme. I tillegg kommer en hel rekke andre faktorer som man ikke rår over selv. Derfor skal de ha honnør, de som satser. Enten de lykkes eller mislykkes. De har våget. Som samfunn er vi avhengig av nyskaping, ikke minst i tider hvor vi har økende arbeidsledighet, nedskjæringer og oppsigelser.

Stemningen har til tider vært svært dyster på Sørlandet det siste halvåret. Men det er gjerne i krisetider at evnen til å skape noe nytt er størst. Tøffe tider tvinger både enkeltpersoner og samfunnet til å tenke nytt. Det merkes også i Agder. På Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA) har de 50 prosent økning på introduksjonskursene i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Innovasjon Norge Agder bekrefter samme trenden. Hittil i år har de hatt 80 deltagere på introduksjonskurset «Fra idé til marked». Det er like mange som de hadde totalt i hele 2015.

Vi har likevel en vei å gå. Den internasjonale rapporten «The Global Competitiveness report» plasserer Norge på en 11. plass på innovasjon, etter land som Sverige, Finland og Tyskland. Som samfunn kan vi legge bedre til rette, ikke minst ved å gi tilgang på tidligfasekapital.

Derfor håper vi at Såkornfondet lykkes i å skaffe 150 millioner kroner fra private investorer innen 9. mai 2016. Aldri før har landsdelen hatt muligheten til å få et fond med så mye penger som skal investeres i nyetablerte selskaper.
facebook