Fagråd for vareeiere

Dette er en gruppe som er sprunget ut fra ressursgruppe for transport og logistikk. Fagrådet skal være med spisset inn mot vareeiere, og er en nyopprettet gruppe høsten 2023.
Mandatet til gruppen skal være å jobbe med utfordringer rundt eksport, import, logistikk og transport spisset mot vareeiere. Gruppen skal kunne sette aktuelle saker på agendaen, sette opp frokostmøter og kunne gi faglige råd og innspill til næringspolitisk avdeling i Næringsforeningen.