last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '9'

Agder Fylkeskommune

Kontaktpersoner

Kristin Tofte Andresen
Fylkesdirektør næring, kultur og kulturminnevern