last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '7157'

Descite AS

Kontaktpersoner

Ørjan Wilhelmsen
Daglig leder