last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '5059'

4SERVICE EIR RENHOLD AS

Kontaktpersoner

Thor-Richard Gjermunds
Driftssjef Agder
Svein-Yngve Tellefsen
Per Inge Iversen
Regionssjef Sør