Pointtaken AS

IT spesialistselskap - spesialist på digital samhandling og sikkerhet Microsoft Solution Partner innen 4 av 6 områder: Security, Data & AI Azure, Digital & App Innovation Azure og Modern Work (Specialist) Microsoft Modern Work Partner 2022 Microsoft Teams Solution Partner 2021 Microsoft Modern Work Partner 2020 Microsoft FastTrack Partner

Kontaktpersoner

Remi Lorentsen
Regionleder

Bilder