last quer = SELECT * FROM customprofiles WHERE customerID = '4738'

Alma Eik AS

Med den usynlige forskjellen i fokus Vi i Alma Eik tror på at arkitektur og interiørdesign er avhengig av hverandre for å oppnå best mulig resultat. Derfor får du som kunde prosjektet overlevert til minste detalj. Dette fremmer både forutsigbarhet i prosjektets gjennomføring, helhet og gjør det lettere å holde seg innenfor budsjett. Hos oss blir prosjektet ditt individuelt tilpasset - for å sikre langvarige løsninger. Fra kartlegging av ønsker og behov til siste byggedetaljer får hver kunde sitt eget oppfølgingsprogram/tidsplan. ​ Navnet, Alma Eik, er et resultat av en identitet basert på sjel på portugisisk (alma) og tradisjoner (eik). Noe som vil synes i leveransene. Arkitekt og designløsninger er en kreativ prosess, som krever struktur slik at kunden får en best mulig opplevelse ved gjennomføringen av sine visjoner. Dette vil vi bestrebe. Hver dag. ​ Alma Eik skal levere helhetlige bomiljø til privat og offentlig miljø tilpasset de mennesker som skal påvirkes av det. En mer funksjonell hverdag blir muligens også litt vakrere? ​ Alma Eik er lokalisert på Sjøhuset i Kristiansand med eget showroom og materialbibliotek til inspirasjon for sine kunder. Her vil vi gi kunden en god opplevelse av å designe sitt eget prosjekt- Sammen skal vi utgjøre et team som sørger for at deres identitet lastes ned i de valg dere tar i prosjektet.

Kontaktpersoner

Daniele Sales Myrhaug
Daglig leder, arkitekt
Håvard Tveito
Arkitekt
Belinda Bjerke
Interiørdesigner

Bilder