NORDIC ARENA SØR AS

Nordic Arena Sør er en profesjonell B2B arena på Sørlandet hvor relasjoner knyttes og utvikles. Målet er at alle medlemmene skal gjøre gode forretninger med hverandre, både på kjøps- og salgssiden, være en møteplass for kompetansebygging gjennom gode foredrag, samt en strategisk markedsplass for personlig relasjonsutvikling. Vi skaper de gode møteplassene du prioriterer å delta på og samler beslutningstakerne i medlemsbedriftene – og det er en forutsetning at deltagerne er de samme hver gang. Velkommen til å ta kontakt om du ønsker en presentasjon av nettverket!

Kontaktpersoner

Kristin Molnes
Daglig leder
Terje Normann Johanssen
Styreformann

Bilder