CuroTech AS

Vår historie CuroTech a.s ble etablert i februar 1998, og er idag et av landets ledende selskaper innen FDV systemer. CuroTech ble etablert av Morten Heintz og Øyvind Reinhardsen i 1998. Utgangspunktet var forespørsel fra en kunde som ønsket et verktøy for å bistå i drift og forvaltning av kontor og industrilokalene sine. Da det viste seg og ikke være noen gode alternativer i markedet, startet de jobben med å bygge et FDV system. FDVweb ble lansert i 1999 som et skybasert forvaltning- og driftssystem for Entreprenører, byggherrer og forvaltere. FDVweb fikk sin første kunde i 1999, og har siden den tid blitt videreutviklet til produktet det er i dag. Morten og Øyvind har begge bakgrunn fra byggebransjen, og fokuset til FDVweb har siden starten vært på sluttbruker og forenkling av byggdrift. I 2007 fikk CuroTech sin første FDV koordinator. Siden har koordinatoravdelingen vokst til å inkludere syv koordinatorer med over 65 årserfaring i mellom dem. Koordinatorene bistår våre kunder i å etablere og bruke FDVweb på optimal måte. Selskapet har bred kompetanse fra byggebransjen, både fra prosjekter og innen forvaltning, drift og vedlikehold. I 2021, ble CuroTech kjøpt opp av Hawk Infinity, et investeringsselskap med sterke røtter til Kristiansand

Kontaktpersoner

Vemund Myhre
Salgs -Markedssjef
Einar Keim
Key Account Manager

Bilder