SPENN

Hva nå, norske krone?

16.02.2015 | Are Osland, Megler valuta/renter/råvarer, DNB Markets
Siden ifjor sommer har den norske kronen svekket seg betydelig både mot euro og dollar.
Bakgrunn for kronesvekkelsen den siste tiden, er først og fremst den sterke nedgangen i oljeprisen og i fremtidige oljeinvesteringer på norsk sokkel. I tillegg er det både usikkerhet til den norske renten og den globale veksten, samtidig som den geopolitiske usikkerheten har trukket kronen ned i løpet av høsten. Utlendinger sitter på gjerdet og vil dessverre ikke ha norske kroner, hvis de ikke har et behov.

Betydningen av en lav kronekurs for oss nordmenn, som privatpersoner, er kanskje ikke den største, men det blir vesentlig dyrere å reise og leve i utlandet. Og varene vi importerer fra utlandet, eksempelvis klær og sko, vil bli vesentlig dyrere.

Importbedrifter i Norge har antageligvis ikke i sin villeste fantasi budsjettert inn en så sterk valuta i sine priser og budsjetter. Disse bedriftene vil måtte sette opp prisene til kundene hvis de har tenkt å opprettholde sine marginer. Vi tror dessverre at en vedvarende svak krone, vil sende en del små importbedrifter innom skifteretten. En annen virkning kan være at flere fakturerer sine kun- der i euro eller dollar og dermed skyver valutarisikoen over på kunden.

For eksportbedrifter, som det er mange av i Agder- fylkene, er nok kronesvekkelsen kjærkommen. Svakere norsk krone øker konkurranseevnen til eksportbedrifter i både olje- og gassnæringen, prosessindustrien og i fiskerinæringen. Vi tror kronen kan kompensere noe for de økte kostnadene eksportbedriftene, særlig i olje- og gassnæringen, har pådratt seg de siste ti årene. Kan vi endelig se en oppblomstring i den tradisjonelle eksportindustrien og som nasjon bli litt mindre sårbare i forhold til oljeprisen?

Det er fordeler og ulemper ved svak krone. For Norge som nasjon er det klart flest av fordelene. Utfordringene  er først og fremst svingningene i valutamarkedet og ulempene ved uforutsigbarhet. Vi vil nok de neste to årene merke nedgangen i oljepris og oljeinvesteringer, men hvor sterkt vil dette påvirke norsk økonomi, og ikke minst kronen direkte og indirekte? DNB Markets forventer en sterkere krone utover i 2015, men dette forutsetter en høy- ere oljepris og lavere svingninger.

Til slutt kan man stille seg et viktig spørsmål, som vi har stilt mange ganger som nasjon de siste 30 årene: Hva skal vi leve av når oljen tar slutt?
facebook