SPENN
Illustrasjon: Oscar Jansen

Forsiktige optimisme inn i 2017

23.12.2016 | Ingrid Michalsen
Hva slags år legger vi bak oss? Og hvordan blir egentlig 2017?
artikkelen fortsetter under annonsen
Brokke
 

Siri Mathiesen, Regiondirektør i NHO Agder16 smathiesen-106

– Jeg velger å være forsiktig optimist for 2017. Sørlandet har de aller beste forutsetninger for å hevde seg inn i nye næringer, og for å forsterke og fornye eksisterende virksomheter. Men det krever hardt arbeid og vilje og evne til å tenke høyt, stort og langt, sier Mathiesen.

Hun frykter likevel at vi vil merke etterdønningene av oljekrisen i 2017.

– For flere bedrifter har 2016 vært et tøft år. Mange virksomheter, familier og enkeltpersoner har blitt rammet hardt. Vi må tørre å være åpne om at mange av de arbeidsplassene som nå er borte, er knyttet til høy verdiskapning i næringslivet vårt.

– Hva blir den store overraskelsen i 2017?

– Jeg var på «vekkelsesmøte» i Vennesla med Peder Nærbø. Jeg har tro på Electric City Agder. Vi må være enda mer bevisste på hva som er våre unike fordeler på Agder, det er man i det prosjektet. Prosessindustrien må også trekkes fram, og samspillet de viser på tvers av bedriftene. De er en del av de fremtidige løsningene.

 

Miriam Csango-Yaacov Regionsjef Sør-Vestlandet Kelly Services

miriam-csango-yaacov.jpg

– 2016 ble litt verre enn vi hadde trodd. Mange har mistet jobbene, og vi har også måtte si opp folk, forteller Csango-Yaacov.

– Hvilken kompetanse trenger næringslivet nå?

– Tidligere var det mye teknisk personell, mye innen oljebransjen, nå er det mange ledige stillinger innen økonomi og administrasjon og mer tradisjonell industri. Dette må vi også tilpasse oss. I tillegg er det hard kamp om jobbene, og offentlig sektor merker mye større pågang på ledige stillinger enn før, sier Csango-Yaacov.

– Hva med 2017?

– Jeg tror arbeidsledigheten blir tilnærmet lik som nå. De store bedriftene er forhåpentligvis ferdig med de store nedbemanningene, og jeg håper mange blir tatt opp i andre bransjer. Men man må nok venne seg til tøffere konkurranse, nå kan arbeidsgivere stille høyere krav.

 

Mona Mortensen, Direktør i Repstad anlegg

Mona Mortensen, Repstad Anlegg AS Foto: Kjell Inge Søreide

– 2016 har vært preget av mange små jobber, lave priser og stor konkurranse i bransjen. Det er akkurat nok jobber til at det går rundt, sier Mortensen.

Hun sier året har vært magert, slik de foregående årene også har vært.

– Det er krevende tider i bygg- og anleggsbransjen, du må virkelig være på. Vi har heldigvis ikke måttet si opp noen nå, det har vi gjort i de foregående år. Vi har gått fra rundt 140 ansatte til 70 ansatte på rundt fire år, påpeker hun.

Samtidig ser 2017 litt mer lovende ut.

– Det ser ut til at vi skal ha nok oppdrag til kjernen av ansatte vi har i dag. Men klart, du ønsker jo å få nok oppdrag til at du også kan supplere med innleide folk slik at du kan ta unna variasjonene også. Men foreløpig er jobbene marginalt priset, og det vil ta tid før prisnivået går opp. Trolig ut hele 2017 før det vil skje.

 

NiKR AnitaLederforminsketAnita S. Dietrichson, Administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

– I utgangspunktet var vi relativt pessimistiske i 2015, med tanke på hva som ville skje i 2016. Og vi er glade for at det ikke helt har slått til, det ser vi blant annet av skatteinngang til Kristiansand kommune, som er bedre enn forventet, og på arbeidsledighetstall fra NAV, som er lavere enn forventet.

– Hvordan er utsiktene i 2017?

– Jeg tror året blir noe mindre turbulent, samtidig er det mye spennende på gang av gründere og nyetablerere. Vi får krysse fingrene for at det på sikt kan bety arbeidsplasser. I så måte er det nye såkornfondet til Skagerak-Maturo en viktig tilførsel i dette arbeidet. Så blir det viktig å prioritere å utvikle allerede eksisterende næringsliv. Det er helt klart at vår region må ta innover seg den digitale utviklingen som skjer, og ikke minst diskusjonene omkring bærekraft. Jeg har et nyttårsønske om at sørlandsbedriftene skal ligge et hestehode foran i landet, på disse to områdene.

 

helge-hammersboenHelge Hammersbøen, Regionsjef DNB
– Undersøkelser DNB har utført viser optimisme i næringslivet. Seks av ti bedrifter på Sørlandet mener de kommer til å få økt omsetning de neste tolv månedene, fem av ti tror lønnsomheten vil øke, mens tre av ti sier de skal
ansette flere, sier regionbanksjef Helge Hammersbøen i DNB.

– Selv om det er tøft for en del bedrifter innen oljenæringen, er ikke smitteeffekten så sterk. Vi ser positive virkninger fra nye veiprosjekter, investering i det offentlige og god aktivitet innen eksportnæringen. Prognoser sier forsiktig vekst i BNP med rundt 1,4 prosent drevet av offentlig sektor, bygg og anlegg og eksportindustri, forklarer han videre.

– Hva kan bli den store overraskelsen neste år?

– Vi skal glede oss over at vi har et omstillingsdyktig næringsliv med godt eierskap og ledelse som evner å tilpasse seg til nye markeder, endrede kundebehov og krav. Men boligmarkedet har på landsbasis hatt kraftig prisvekst drevet av solid inntektsvekst, lave renter og for lite boligbygging. Den største risikoen ligger i et betydelig boligprisfall som i første rekke vil ramme husholdningene, men som igjen også vil ramme næringslivet.


Anne-Grete Ellingsen, Administrerende direktør i GCE Nodeanne-gretesep13


– 2016 har vært et år med omstillinger. Reduksjon i kostnader og mer standardisering/forenkling har vært helt nødvendig for å sikre utbygginger innen olje og gass med lang lavere kostnader. Billigere og mer standardiserte løsninger med økt bruk av digitale løsninger er ikke bare en utfordring for norsk sokkel, men en global utfordring for industrien, sier Ellingsen.

– Hvordan møter dere utfordringene?

– Vi ser på nye områder der bedriftenes teknologi og kompetanse kan bidra til økt konkurransekraft og bedre tekniske løsninger. Havrommet har mange spennende muligheter og med den teknologiske kompetanse bedriftene har innen mekatronikk er det mange muligheter. Som fiskeoppdrett til havs, gruvedrift på havbunnen med mer.

– Og utsiktene for 2017?

– Riggmarkedet vil nok ikke komme tilbake i 2017. Oljeprisen ser ut til å ha stabilisert seg og oljeselskapene begynner igjen å se på hvordan de skal erstatte nedgangen i sine reserver. Jeg forventer økt leteaktivitet globalt. Iran og Mexico åpner opp for kontrakter med eksterne selskaper og kan være spennende områder for NODE-bedriftene. På alle områder vi jobber nå har vi fokus på digitalisering og økt bruk av intelligente roboter, sier Ellingsen.
facebook

Relaterte saker