Medlemsnytt
Alexander Salveson Nossum, Norkart, skal ansette personer med IT-kompetanse.

Enebolig på Sørlandet eller leilighet i Oslo?

20.04.2022 | Lotte Blom van der Male
- Vi skal ansette 10-15 personer med IT-kompetanse de neste årene her i Kristiansand de neste årene. Sørlandet er attraktivt å flytte til som nyutdannet og i etableringsfasen – men regionen må være mer synlig for dyktige unge personer, mener Alexander Salveson Nossum, regionleder og innovasjonsansvarlig i Norkart Kristiansand.
- Mange tror at "alle muligheter er i Oslo" - og det er jo helt feil – sier Nossum. 

IT-kompetanse er i stor etterspørsel over hele landet. Dette viser også Næringsforeningen sin siste Økonomiske rapport. Det er et tydelig tegn i regionen - mange bedrifter mangler IT-kompetanse og det er en stor kompetanselekkasje til andre regioner.

Teknologidirektør i Norkart, Marius Seglsten, legger vekt på at bedriftene nå må investere i nyutdannede:

- Vi er nødt til å investere i nyutdannede og unge i etablering for å skaffe oss nok kompetanse og kapasitet til vår programvareutvikling. Kristiansand og Sørlandet representerer veldig spennende vekstmuligheter for oss.

- Det handler om å få frem mulighetene på Sørlandet i både næringslivet og i offentlig virksomhet. Sørlandet er ikke preget av de store gigantene, men de virkelig spennende IT-jobbene er kanskje heller i de mellomstore firmaene med fleksibilitet og høy grad av innovasjon sier regionleder Nossum i Norkart.
 

Maiken Græsli McNeill, leder av ressursgruppen og nettverket U40 i regi av Næringsforeningen, forklarer at det nå også satses på å tiltrekke og å beholde unge under 40 i Kristiansandsregionen. 

- Nettverket har ambisjoner om å gjøre Kristiansand mer attraktiv for unge i næringslivet og få flere unge til å flytte til regionen. Er du i etableringsfasen og har en liten leilighet på St.Hanshaugen, fått ditt første eller andre barn og ønsker deg litt mer plass så kan du jo faktisk bytte leilighet på St.Hanshaugen med enebolig på Sørlandet, sier Græsli McNeill.

Hun fortsetter:

- Når du i tillegg kan få alle karrieremulighetene som du kan i Oslo, så er dette veldig attraktivt for mange. Men i dag er alt dette ofte en godt bevart hemmelighet for unge ambisjonsrike personer. Jeg håper både alumninettverket til UiA og U40 kan være med å få frem dette bedre, sier Maiken Græsli som også er leder for alumninettverket på UiA. 
 

Viktig å knytte næringslivet til akademia
 

Nossum understreker at Universitet i Agder og Noroff har en viktig rolle i IT-mangelen. Han bemerker at flere tusen studenter studerer IT-relaterte studier i Kristiansand og Grimstad, men det er likevel få av disse som velger å etablere seg på Sørlandet etter studiene sine.

Carl-Erik Moe, instituttleder på UiA, forklarer:
 

- Vi har et tett samarbeid med arbeidslivet i Agder gjennom studieforløpet. Blant annet gjennom partnersamarbeidet vi har etablert og praksisplasser, bachelor- og masterprosjekter. Vårt håp er at dette også fører til at flere velger arbeidsgiver på Sørlandet etter studiet. Samarbeid med bedrifter og prosjekter som Norkart og KartAi er viktig for studentene og for regionen. 
 

KartAi-prosjektet er et eksempel på et innovasjonsprosjekt som samarbeider tett med studenter og mellom offentlig og næringsliv. Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand Kommune, Kartverket, Norkart og UiA. Gjennom prosjektet har over 30 studenter fått samarbeide med potensielle arbeidsgivere i Kristiansand – gjennom praksisplasser, bachelor- og masterprosjekter.

- Uten KartAi ville vi i Kartverket ikke hatt denne muligheten til å koble kompetanse, kandidat og universitetsmiljøet.

På bakgrunn av tett samarbeid mellom Norkart og UiA ansettes det nå også en student i en PhD-stilling lokalt i Agder. Fylkeskartsjef i Agder, Lars Fredrik Gyland, setter stor pris på samarbeidet mellom næringsliv og akademia:

- Uten KartAi ville vi i Kartverket ikke hatt denne muligheten til å koble kompetanse, kandidat og universitetsmiljøet. For oss er det gledelig å få til dette i regionen sier Gyland.

facebook

Relaterte saker